Ὁλοκληρωμένος Ἄνθρωπος.

Ὁλοκληρωμένος Ἄνθρωπος.Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκφράζῃ…
Τὶς θετικὲς καί τὶς ἀρνητικές του ἰδιότητες…
Τὴν δύναμη καὶ τὴν ἀδυναμία του…
Τὰ ψεγάδια του καὶ τὴν ὀμορφιά του…
Δὲεν εἶναι ἀτελής…
Εἶναι ὁλοκληρωμένος.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply