Ἡ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΣ «ἀνθρώπινος» Ὕβρις.

Ἡ Παμμεγίστος Ἀνθρώπινος Ὕβρις. (Ὑπὸ τὴν κλαστικὴν ἔννοιαν!!!)

Τὸ μέγιστον κακούργημα τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου!!!
Ἀποδεικτικὸν τοῦ κακοήθους σαδιστικοῦ πνεύματος τοῦ ἀπανθρώπου νικητοῦ τοῦ πολέμου!!!

Σὰν σήμερα, στὶς 6 Αὐγούστου 1945, οἱ Ἀμερικανοὶ ῥίχνουν τὴν πρώτη ἀτομικὴ βόμβα στὴν Χιροσίμα!

Παναγιώτης Μαρίνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Ἡ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΣ «ἀνθρώπινος» Ὕβρις.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *