Ἡ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΣ «ἀνθρώπινος» Ὕβρις.

Ἡ Παμμεγίστος Ἀνθρώπινος Ὕβρις. (Ὑπὸ τὴν κλαστικὴν ἔννοιαν!!!)

Τὸ μέγιστον κακούργημα τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου!!!
Ἀποδεικτικὸν τοῦ κακοήθους σαδιστικοῦ πνεύματος τοῦ ἀπανθρώπου νικητοῦ τοῦ πολέμου!!!

Σὰν σήμερα, στὶς 6 Αὐγούστου 1945, οἱ Ἀμερικανοὶ ῥίχνουν τὴν πρώτη ἀτομικὴ βόμβα στὴν Χιροσίμα!

Παναγιώτης Μαρίνης

0 thoughts on “Ἡ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΣ «ἀνθρώπινος» Ὕβρις.

Leave a Reply