Ἡ κατάληψις τῆς Ἁμμοχώστου, κατὰ τὸν «Άττίλα ΙΙ».

Ἡ κατάληψις τῆς Ἁμμοχώστου, κατὰ τὸν «Άττίλα ΙΙ».Οἱ Τοῦρκοι ἤθελαν ἁπλῶς νὰ ἑνώσουν τὴν τουρκικὴ συνοικία τῆς Ἁμμοχώστου μὲ τὸν θύλακα Λευκωσίας…

Ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ τῆς Ἁμμοχώστου δὲν ἦταν μέσα στὰ κατακτητικὰ σχέδιά τους.
Ἁπλᾶ…
Ἐλλείψει ἡγεσίας, μὲ ἐντολὴ Ἀφέρωφ, «νὰ διασωθῇ τὸ στράτευμα» ὁ κόσμος ἐγκατέλειψε τὴν πόλη, πηγαίνοντας νότια καὶ νοτιοδυτικά, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ γυρίση πίσω «ὅταν θὰ ἡρεμήσουν τὰ πράγματα»…

Καὶ οἱ Τοῦρκοι βρῆκαν «ἀνοικτά» καὶ μπῆκαν…
Καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔφυγαν δὲν γύρισαν οὔτε μετὰ ἀπὸ ΣΑΡΑΝΤΑ χρόνια…

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

 

(Visited 34 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ κατάληψις τῆς Ἁμμοχώστου, κατὰ τὸν «Άττίλα ΙΙ».

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    Googelübersetzung: Die Türken wollten einfach die türkische Stadtteil von Famagusta Nicosia mit Tasche kommen … Die griechische Seite Famagusta waren von den Eroberern plant tous.Apla … Mangel an Führung bestellt Aferof “, um diasothῇ Armee» Welt die Stadt verlassen, Richtung Süden und Südwesten, in der Hoffnung, wieder gehen “, wenn die Dinge beruhigen” … Die Türken gefunden “offen” und ging … und diejenigen, die noch nicht einmal nach vierzig Jahren wieder geflüchtet …

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply