Γιατί ἡ κυβέρνησις θά ἀποζημιώση τούς ῥοδακινοπαραγωγούς;

Γιατί ἡ κυβέρνησις θά ἀποζημιώση τούς ῥοδακινοπαραγωγούς;Θὰ τρελλαθοῦμε ἐν τελῶς!!!!

Δὲν καταλαβαίνω γιατὶ ἡ κυβέρνηση θὰ ἀποζημιώσει τοὺς ῥοδακινοπαραγωγούς, στὸ σύνολο τῆς παραγωτγῆς τους, λόγῳ τοῦ ῥωσσικοῦ ΕΜΠΑΡΓΚΟ.
Πότε ἡ  κυβέρνηση βρέθηκε στό πλευρό τῶν ἐπιχειρηματιῶν στήν Ἑλλάδα, ἀποζημιώνοντάς τους, ὅταν οἱ ἐξαγωγές εἶχαν «κτυπήσει κόκκινο»;;;
Ἐὰν οἱ ῥοδακινοπαραγωγοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ πληρωθοῦν, νὰ ἀναπτύξουν ἄλλες, παράλληλες ἀγορές, ὅπως κάναμε καὶ  κάνουμε ΟΛΟΙ ἐμεῖς, ὅταν χάναμε πελάτη ἤ χαλοῦσε μία συμφωνία.

Πολὺ κανάκεμα πέφτει…
Δὲν διορθώνεται ἔτσι τὸ πρόβλημα τοῦ πρωτογενοῦς τομέος στὴν Ἑλλάδα
Αὐτὸ εἶναι ἄλλη μορφὴ ἐπιδοτήσεως!!!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

Θά κάνουν τίς …«πάπιες» εἰς βάρος τῶν πολλῶν, ἤ θά ζημιωθοῦν;

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply