Ἡ ζωὴ εἶναι στὴν …διαδρομή!

Ἡ ζωὴ εἶναι στὴν ...διαδρομή!Ἡ πραγματικὴ ζωὴ γιὰ ὅλους μας εἶναι ἐκεῖ ἔξω. Ποτὲ δὲν μᾶς προσέφερε χαρὰ ἡ περιφρούρησις καὶ ἡ ἀσφάλεια. Ἀντιθέτως μάλιστα, μᾶς περιόρισε δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες.

Ἡ ἀνάληψις τοῦ ῥίσκου δηλώνει διεκδίκησιν.
Ἤ θὰ χάσω ἤ θὰ κερδίσω…
Μὰ τὰ κέρδη καὶ οἱ ζημίες, ὅταν θὰ ἔλθουν, θὰ δηλώνουν ἁπλῶς τὸ κλείσιμο ἑνὸς κύκλου κι ὄχι τὴν ἐπιτυχία ἤ τὴν ἀποτυχία. Ἡ ἐπιτυχία εἶναι στὴν διαδρομή. Στὸν ἀγώνα…
Στὸν καθημερινὸ ἀγώνα καὶ στὰ καθημερινὰ ῥίσκα.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 5 times, 1 visits today)
Leave a Reply