Ἡ Γάγγραινα τῆς Κύπρου.

Ἡ Γάγγραινα τῆς Κύπρου.Ἄλλο ἕνα ἐξαίρετο ντοκουμέντο.

Εἶναι ἕνας χάρτης ποὺ ὅπως ἀπεδείχθη ὑπῆρχε ἀπὸ τὸ 1955 στὸν χαρτοφύλακα τοῦ ἑκάστοτε Ἄγγλου πρωθυπουργοῦ.

Ἦταν μία πρώϊμη σκέψις τῶν Ἄγγλων γιὰ τριχοτόμηση τῆς νήσου.
Εἶναι ἐκπληκτικὸ τὸ πόσο ἡ γραμμὴ τῆς διχοτομήσεως ταιριάζει μὲ τὴν γραμμὴ «ΑΤΤΙΛΑ». (Μὲ τὴν διαφορὰ τῆς «ἐξέχουσας» στὰ Λύμπια), ὅπως αὐτὴ διαμορφώθηκε μία εἰκοσαετία μετά…

Ἄγγλοι…
Τὸ ἔθνος ποὺ ἀπεδείχθη ἡ γάγγραινα τῆς Κύπρου!!!

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

(Visited 136 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ Γάγγραινα τῆς Κύπρου.

Leave a Reply