Ποιός μᾶς …«διασώζει»;

Ποιός μᾶς ...«διασώζει»;Λοιπὸν ἂς ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν καταστάση τῆς χώρας.

Τὸ κράτος χρεοκόπησε (μὲ τὰ λεφτὰ τῶν ἄλλων).
Ὅπου κράτος, γιὰ νὰ μὴν δημιουργεῖται παρεξήγηση καὶ ἀμφιβολίες, συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ τραπεζικὸς τομέας.

Λοιπὸν μὲ μιὰ σειρὰ, λαθῶν, διαφθορᾶς καὶ ὡς ἐκ τούτου μιᾶς συνεχοῦς παρηεμβάσεως στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας, τὸ κράτος αὐτὸ διέλυσε τὴν Ἑλλάδα.

Μαντέψτε, ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺυ μὲ μιὰ ἀκόμη παρέμβαση, «διασῴζει» τὴν χώρα ἀπὸ τὶς …λάθος παρεμβάσεις τοῦ κράτους.

Σωστὰ μαντέψατε.
Τὸ κράτος
!!!!

Συνεκτικὸς Ἱστὸς

φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply