Ξέχασαν νὰ φορολογήσουν τοὺς ἰδιοκτήτους …τάφους!!!

Ξέχασαν νὰ φορολογήσουν τοὺς ἰδιοκτήτους ...τάφους!!!Είναι βέβαιο ότι αυτό το νέο πρόστιμο των 600 εκ., που επιβλήθηκε στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, -για σοβαρότατες απάτες, στις οποίες εξωθήθηκαν οι καλόπιστοι εγχώριοι επιχειρηματίες από σατανικούς Γερμανούς-, δεν πρόκειται ποτέ των ποτών να εισπραχθεί. Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος.

Αλλά επειδή το όχι ευκαταφρόνητο ποσό έχει ήδη υπολογισθεί ως έσοδο του κράτους και έχει παρουσιασθεί στην τρόικα ως μέρος του δημοσιονομικού μας πλεονάζματος, η είσπραξη του θα εξασφαλισθεί οπωσδήποτε με την εφαρμογή ισοδύναμου ΕΝΦΙΑ.
Ξέχασαν άλλωστε να φορολογήσουν όπως πρέπει τους ιδιόκτητους τάφους και αυτή η σοβαρή παράλειψη πρέπει επιτέλους να διορθωθεί.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

φωτογραφία

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply