Νὰ μὴν πᾶν χαμένες καὶ οἱ θυσίες…

Πρῶτα ἔπεισαν τοὺς ἀφελεῖς ὅτι ὑπάρχει μαζεμένο γάλα στὴν ἄδεια καρδάρα…
Μετὰ ἦταν εὔκολο νὰ τοὺς πείσουν νὰ μὴν κουνιοῦνται, γιὰ νὰ μὴν χυθῇ (τὸ γάλα ποὺ ΔΕΝ ὑπάρχει…!!!).
Ἀλλὰ πόσα χρόνια μπορεῖ νά τό τραβήξουν ἔτσι, στήν ὑγεία τῶν κορόιδων; Ἕνας θεὸς ξέρει…

Προφανῶς μέχρι νὰ μᾶς σπάρουν καὶ τὰ σώβρακα…
Καὶ ἐκεῖν νὰ μᾶς πάρουν πάλι φρόνιμα θὰ καθόμαστε, γιὰ νὰ μᾶς μείνῃ τοὐλάχιστον τὸ λάστιχο…
…Νὰ μὴν πᾶν χαμένες οἱ θυσίες ποὺ κάναμε γιὰ νὰ τὸ κρατήσουμε…

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Νὰ μὴν πᾶν χαμένες καὶ οἱ θυσίες…

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    Zunächst überzeugte leichtgläubig, dass es in der Genehmigung Milchkanne gesammelt … dann war es leicht, sie davon zu überzeugen, nicht schütteln, nicht chythῇ (Milch nicht existiert … !!!.) Aber wie viele Jahre Sie ziehen kann, so dass die Gesundheit der Scherz handeln? Gott weiß, … offensichtlich, bis wir gesät und Unterhosen … und er ließ uns wieder vernünftig sitzen, zu uns nehmen mindestens meinῃ Gummi …… NICHT PAN verlor die Opfer, die wir gemacht, um zu halten … Glück, Auf, meine Heimat und denen die das am System der Milkanne aus den USA aufgestellt laben, sich, denen sein gesagt, es ist nicht das Deutsche Finanzamt, weleches Euch den Rubel rollen läßt, es ist die Güte des Deutschen Volkes und seiner Besonnenheit im Frieden zu leben! Glückauf, mein Reich!

Leave a Reply