Συνείδησις τῆς Ἀλλαγῆς…

Συνείδησις τῆς Ἀλλαγῆς…Ταξειδεύουμε στὸν Χῶρο καὶ τὸν Χρόνο… Στὸ Μηδὲν καὶ τὸ Ἄπειρο… Στὸ Παντοῦ καὶ τὸ Πουθενά…
Καὶ ἀλλάζοντας μένουμε οἱ ἴδιοι…
Παραμένοντας ἴδιοι βιώνουμε τὴν βαθύτερη ἀλλαγή, μιᾶς καὶ κάτι στάσιμο στὴν Ῥοὴ τοῦ Χρόνου, μεταβάλλεται σὲ κάτι ἄλλο… σὲ κάτι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ στάθη στὴν ἀρχικὴ θέση στὸν Χωροχρόνο…
Ὅμως… ἡ ἀλλαγή ποὺ συμβαίνει μέσα στὴν ἀκινησία, εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν Ἀλλαγή ποὺ ἐπιφέρει ἡ Κινήσῃ. Στὴν πρώτη ἀλλάζει ἡ Πραγματικότητα καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ ὁ Παρατηρητὴς μέσα σὲ Αὐτήν.
Στὴν δεύτερη ὅμως… γεννιέται ἡ Μαγεία.

Γιατὶ ὁ Παρατηρητὴς εἶναι αὐτός ποὺ  ἀλλάζει τὴν Πραγματικότητα… καὶ μέσα ἀπὸ τὴν Ἀλλαγή ποὺ ἐπιφέρει στὸ περιβάλλον του, ἀλλάζει τὸ σημαντικότερο πρᾶγμα…
Τὸν Ἑαυτό του…
Κινήσῃ καὶ Δράση…
Ἢ ἀλλοιῶ

Συνείδηση τῆς Ἀλλαγῆς…

Νικόλας Παναγοδημητρόπουλος

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply