Ὁ ἐξοντωτικός, γιὰ κάποιους, «νόμος Κατσέλη».

Ὁ ἐξοντωτικός, γιὰ κάποιους, «νόμος Κατσέλη».Ὁ νόμος Κατσέλη ΔΕΝ εἶναι πανάκεια.
Μπορεῖ νὰ πέσῃς καὶ σὲ περιπτώσεις ὅπως αὐτή:

«. Αἰτοῦσα 60 ἐτῶν ,μὲ ἀναπηρία 100% (τυφλή), χήρα ἀπὸ 20ετίας, μητέρα ἐνὸς τέκνου ἀνέργου 25 χρόνων, μὲ εἰσοδήματα 700€ τὸν μῆνα, ἀπὸ ἀναπηρικὴ συντάξη καὶ τώρα μὲ ἀναπνευστικὰ προβλήματα (πρὶν 4 μῆνες ἀναγκάστηκε νὰ ἀγοράσῃ μηχάνημα ὑποστηρίξεως γιὰ τὴν ἀναπνοή της. 1200€ ἡ συμμετοχά της παρακαλῶ), δάνεια 25.000€, προσφεύγει στὰ ὑπερχρεωμένα.

ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ;;;;
…«Τὸ δικαστήριο κρίνει πὼς τὰ ἔξοδα διαβιώσεως τῆς αἰτοῦσης πρέπει νὰ ἀνέρχονται στὸ ποσὸ τῶν 400 εὔρω (!!!).
Ἑπομένως, τῆς ἀπομένει ἀπὸ τὴν ἀναπηρική της συντάξη τὸ ποσὸ τῶν 300€, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ διατεθῇ κάθε μῆνα γιὰ τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν δανείων της, ἐνῶ ὑπάρχει περίπτωση αὐξήσεως τοῦ μηνιαίου εἰσοδήματός της, τουλάχιστον κατὰ 300€ μηνιαίως, μὲ τὴν ἐκμίσθωση τῆς κατοικίας της (!!! καί ποῦ θά μένη, ὀέο;;;;).

Κατόπιν τοῦ σκεπτικοὺ αὐτοῦ, ἡ αἰτοῦσα ΔΕΝ βρίσκεται σὲ μόνιμη ἀδυναμία πληρωμῆς καὶ ἡ ἀπόφαση ἀπορρίπτεται ὡς οὐσία ἀβάσιμη»!

ΘΑ ΤΡΕΛΛΑΘΩ!!!
Ἡ γυναῖκα ἀπὸ τὴν σύγχυση βρίσκεται αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὸ νοσοκομεῖο.
Πίεση 22!!!
Ἂν θὰ ζήσῃ, παίζεται.

Καὶ τὸ καλλίτερο;
Τῆς τηλεφώνησε ἡ τράπεζα, ποὺ ὀφεῖλε 25000 €, ὅτι πλέον ἡ ὀφειλή της ἀνέρχεται στὸ ποσὸ τῶν …36.000 €!….»

Λιάνα Καστρινάκη

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ὁ ἐξοντωτικός, γιὰ κάποιους, «νόμος Κατσέλη».

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    • Gesetz Katseli ist kein Allheilmittel. Schriften zum Pesis und in Fällen wie Ayti: ‘. 60 Etwn AItousa, mit ἀnapiria 100 (Blind), Witwe von 20 Jahren, Mutter-Kind-Enos-ἀnergoy 25 Jahre, mit 700 € die Mina eIsodimata, von ἀnapiriki geben Parlament und jetzt mit ἀnapneystika Probleme (bevor 4 Minen an ἀgorasi ἀnagkastike für die ἀnapnoi der Ypostirixews. 1200 € die Symmetocha bitte Maschine), € 25.000, Rückgriff Kredite in Yperchrewmena. Was ist die Entscheidung??…, Dass ‘ das Gericht Pws Zuhause Leben der aItousis brauchen Exoda, Poso ἀnerchontai τῶν Eyrw 400 (!). Epomenws, der ἀpomenei von der ἀnapiriki in Poso dem Parlament von 300 € geben, diese Tastatur kann Lehren Diatethi in jeder ἀpoplirwmi Mina für Darlehen, keine RS Enw Ayxisews von monatlich, mindestens gegen eIsodimatos 300 € pro Monat, mit der Ekmisthwsi des Wohnsitzes (!!! und Pou ich Meni, oeo???).Dann die Skeptikoy von dieser aItousa nicht gefunden in Plirwmis und die ständige ἀdynamia ἀpofasi ἀporriptetai als die…………Es gibt bestimmt bessere Übersetzer, Glück, Auf, meine Heimat!

Leave a Reply