Ἡ Δικαιοσύνη στὴν Γεωργία

Ἡ Δικαιοσύνη στὴν ΓεωργίαἩ Δικαιοσύνη στὴν Δημοκρατία τῆς Γεωργίας προχώρησε στὴν δέσμευση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ πρώην Προέδρου τῆς χώρας Μιχαὴλ Σαακασβίλι.
Ἦταν Πρόεδρος τῆς Γεωργίας γιὰ ἐννέα χρόνια (2004 – 2013), διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο λειτούργησε ὡς ἄνθρωπος τῶν ΗΠΑ, προκειμένου νὰ δημιουργῇ προβλήματα στὴν Ρωσσία τοῦ Βλαντιμὶρ Πούτιν.

Δεσμεύονται τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ καὶ ἀκίνητη περιουσία ποὺ ἀνήκει σὲ αὐτὸν καὶ τὴν οἰκογένειά του καθὼς κατηγορεῖται γιὰ διαφθορὰ.
Εἰς βάρος του ἤδη ἐκκρεμεῖ ἔνταλμα συλλήψεως, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἄλλοτε σύμμαχος τῶν ΗΠΑ παραμένει σὲ ἐξορία στὴν Ἀμερικὴ.

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply