Τὸ κράτος θὰ αὐτοκαταστροφῆ!

Τὸ κράτος θὰ αὐτοκαταστροφῆ!Ἡ τεράστια καὶ συγκινητικὴ προσπάθεια ποὺ κατέβαλαν συντονισμένα τὰ ΜΜΕ καὶ ἡ κυβέρνηση ὥστε νὰ πεισθῇ ὁ κόσμος γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα παραμονῆς στὸ εὑρῶ, θὰ κλονιστῇ πολὺ σύντομα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ποὺ φάνταζε ὡς ὁ ἐχθρὸς τοῦ εὐρῶ, σταδιακὰ κατάλαβε πὼς τὰ σοσιαλιστικά τοῦ μεγαλεπήβολα ὁράματα περὶ «δημοσίας ἀναπτύξεως» δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο παρὰ ἡ πολιτικὴ τῆς ΕΕ ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Μὲ τὰ πακέτα ντελὸρ (παλαιότερα) τὰ ΕΣΠΑ τὰ δανεικὰ ἀλλὰ καὶ τὴν εἴσοδο σὲ ἕνα νόμισμα ποὺ πληθώρισε σὲ τρομακτικὸ βαθμὸ τὴν χώρα λόγῳ πλαστῆς ἰσοτιμίας καὶ περαιτέρῳ δανεισμοῦ.
Ἔτσι γίνονται οἱ σοσιαλιστικὲς πολιτικὲς καὶ τὸ ξέρει καλὰ πλέον ὁ ΣΥΡΙΖΑ.
Ὁ κόσμος θὰ βρεθῆ σύντομα νὰ ἔχῃ γονατίσει γιὰ νὰ παραμείνουμε στὸ εὑρῶ, ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχει πλέον εὑρῶ (στὴν τσέπη ἡ στὶς τράπεζες).
Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμὴ μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο τῶν Κεϋνσιανὼν (μὲ ὑποτίμησῃ φυσικὰ καὶ πληθωρισμό) θὰ μειώση ἄκομα περισσότερο τὸ βιωτικὸ ἐπίπεδο.
Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ ἕνα τρομακτικὸ ἀδιέξοδο, μὲ λάθος πολιτικὴ ἀπὸ τὸ 1975, ἡ ὁποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Τὰ 4 τελευταῖα χρόνια, ἔχουν πάει χαμένα, ἀφοῦ ἡ χώρα εἶναι δομημένη στὴν βάση τῶν πολιτικῶν τῆς «δημοσίας» ἀναπτύξεως. Οἱ πολιτικοί, οἱ κρατικοὶ ὑπάλληλοι, ἀλλὰ καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι ἐκπαιδευμένο σοσιαλιστικά, μὲ ἐγγενὴ ἐχθρότητα πρὸς τὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία καὶ τὴν ἐπιχειρηματικότητα καθὼς καὶ πλήρη ἐξαρτήση ἀπὸ τὰ μονοπώλια τοῦ κράτους (Ὑγεία, ἀσφάλιση, παιδεία ἐνέργεια).
Δὲν βλέπω τρόπο νὰ ἀποφευχθῇ ἡ φυσικὴ ἐξέλιξη τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν.
Τὸ κράτος θὰ αὐτοκαταστραφῆ.

Συνεκτικὸς Ἱστὸς

φωτογραφία

(Visited 55 times, 1 visits today)
Leave a Reply