Ἡ προσχεδιασμένη «ἀχρήστευσις» τῶν ἐκτυπωτῶν.

Ἡ προσχεδιασμένη «ἀχρήστευσις» τῶν ἐκτυπωτῶν.Ἰσχύει τὸ ἴδιο πρόβλημα μὲ ἕνα πολυμηχάνημα Epson, ποὺ κόστιζε περισσότερο ἀπὸ 300 εὐρῶ ὅταν τὸ πῆρα.
Μοῦ κλείδωε καὶ τὸ ξεκλείδωσα μὲ ἀνάλογο πρόγραμμα (ἴσως τοῦ ἰδίου Ῥώσσου) ἐδῶ καὶ τρία χρόνια.

«Ἡ προσχεδιασμένη ἀχρήστευσις ἑνὸς ἐκτυπωτοῦ»
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ντοκιμαντὲρ Prêt à jeter τοῦ Cosima Dannoritzer)

Σωτήρης Παπανικολάου

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply