Ἡ νέα γενεὰ …«Ἑλλήνων»…

 …ποὺ συναινοῦντες τὴν χαίρονται κράτος-κοινωνία καὶ κυρίως οἱ γονεῖς τους,

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ!
—-
Στὴν χώρα μας, τὸ 28.2% τῶν ἐφήβων ἡλικίας 14-18 ἐτῶν, καταναλώνουν ἀλκοὸλ τουλάχιστον 1-2 φορὲς τὴν ἑβδομάδα. …
Στὶς προτιμήσεις τους ἔρχονται πρῶτα τὰ «βαρειά» ποτά, ὅπως βότκα, οὐίσκυ καὶ τεκίλα…
Στὴν Ἑλλάδα, οἱ ἔφηβοι καταναλώνουν συχνότερα οἰνοπνευματώδη ποτά, σὲ σχέση μὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες…

Τὰ ἀγόρια, σὲ σχέση μὲ τὰ κορίτσια, προηγοῦνται στὴν πρώτη κατανάλωση ἀλκοόλ.
Γύρω στὰ 12 ἔτη, τὰ ἀγόρια δοκιμάζουν τὸ πρῶτο ποτήρι μπύρας ἢ κρασιοῦ, καὶ ἔναν χρόνο μετά, δοκιμάζουν πιὸ βαρειὰ ποτά, ἐνῶ τὰ κορίτσια ξεκινοῦν περίπου ἕναν χρόνο μετὰ (στὰ 13 ἔτη), καὶ στὰ 14.5 ἔτη τους δοκιμάζουν βαρειὰ ποτά.

Ἡ πρώτη μέθη γιὰ τὰ ἀγόρια εἶναι στὰ 14.6 ἔτη, ἐνῶ γιὰ τὰ κορίτσια στὰ 15 ἔτη.

ΕΔΩ ΧΑΜΟΓΕΛΑΜΕ ΠΙΚΡΑ……..!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply