Τὸ ἄστρον τοῦ Δαυΐδ σὲ …τζαμὶ στὴν Βέροια!!!

Προ ημερών  βρέθηκα στην πόλη της Βέροιας για μία εκδήλωση, που διοργανώθηκε στον χώρο ενός πρώην, αλλά ανακαινισμένου μουσουλμανικού τζαμιού, που διαχειρίζεται η Μητρόπολη της πόλεως.

Κοιτώντας τον τρούλο του τζαμιού είδα το άστρο το Δαυίδ να συμπληρώνει τα αραβικά κείμενα από το Κοράνι. Αν κάποιος είναι από Βέροια, ή γνωρίζει κάποιον από Βέροια, που μπορεί να λύσει το μυστήριο της υπάρξεως αυτού του συμβόλου στο τζαμί,  θα χαρώ να ενημερωθώ σχετικά.

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΣΕ ...ΤΖΑΜΙ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ!!!4

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply