Παίρνουμε ΜΟΝΟΝ αὐτὸ ποὺ ἔχουν νὰ μᾶς δόσουν.

Παίρνουμε ΜΟΝΟΝ αὐτὸ ποὺ ἔχουν νὰ μᾶς δόσουν.Δὲν παίρνεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους αὐτὸ ποὺ τοὺς δίνεις…
Παίρνεις αὐτὸ ποὺ ἔχουν νὰ σοῦ δόσουν…

Οἱ ἄνθρωποι μποροῦν νὰ σοῦ δόσουν μόνον αὐτὸ ποὺ διαθέτουν.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply