Καί ἀνοικτά σύνορα καί κοινωνικό κράτος;

Καί ἀνοικτά σύνορα καί κοινωνικό κράτος;Oi «φιλελεύθεροι» στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη πρέπει νὰ ἀποφασίσουν τὶ θέλουν.
Καὶ ἀνοικτὰ σύνορα καὶ …«κοινωνικὸ κράτος» δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἐπιλογή.

Ὁ ἀσφαλισμένος ποὺ πληρώνει ἐπὶ δεκαετίες εἰσφορὲς διὰ τῆς βίας τοῦ νόμου, δὲν μπορεῖ νὰ χρηματοδοτῇ τὴν περίθαλψη καὶ τὰ ἐπιδόματα τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ πάσης φύσεως μεταναστῶν.
Ἤ θὰ καταργηθεὶ τὸ «κοινωνικὸ κράτος» (μὲ ἀμέση ἀποζημίωση τῶν ἀσφαλισμένων) ἤ θὰ κλείσουν τὰ σύνορα.
Διαλέξτε.

Ὁ Χάγιεκ τὰ ἔλεγε ἀλλὰ δεν ἀκούγατε.
Θὰ ῥουφήξει ναζισμὸ ποὺ θὰ πάη σύννεφο ἡ Εὐρώπη.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply