Σχολεῖα καὶ …«σχολεῖα»!

Στα κολέγια που σπουδάζουν οι αριστεροί και δεξιοί ηγέτες-πράκτορες και τα παιδιά τους υπάρχει ΑΠΟΛΥΤΗ καθαριότητα και τάξη. Σχολεῖα καὶ ...«σχολεῖα»!1
Σχολεῖα καὶ ...«σχολεῖα»!3 Σχολεῖα καὶ ...«σχολεῖα»!4Οι ίδιοι κομματικοί ηγέτες, σε συνεννόηση με κομματόσκυλα καθηγητές και φοιτητοπατέρες, φροντίζουν να καταστρέφονται σε μηνιαία βάση οι υποδομές των Δημοσίων Πανεπιστημίων που πληρώνουμε εμείς.   Σχολεῖα καὶ ...«σχολεῖα»!2

Πέρα από τα δισεκατομμύρια που έφαγαν οι ίδιοι «ηγέτες», σε μίζες, που αποδεικνύουν την αδιαφορία και την έλλειψη σεβασμού προς τον ιδρώτα των φορολογουμένων, είναι εμφανές ότι ακόμα και τα κομματόσκυλά τους, που προέρχονται από την εργατική τάξη των φορολογουμένων μισούν και καταστρέφουν εξίσου την Δημόσια περιουσία. Σχολεῖα καὶ ...«σχολεῖα»!7

Μέσω του τρόμου, των καταστροφών, της συναλλαγής και της βρωμιάς στους Δημοσίο.Σχολεῖα καὶ ...«σχολεῖα»!8Σχολεῖα καὶ ...«σχολεῖα»!6Σχολεῖα καὶ ...«σχολεῖα»!5.υς Χώρους οι φοιτητοπατέρες εξυπηρετούν τα ίδια μεγάλα συμφέροντα που τους χρηματοδοτούν και τους διευκολύνουν στην καριέρα τους.

Σίγμα

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply