Ἐὰν εἶσαι διατεθειμένος νὰ τὴν ὑπερασπιστῇς μὲ τὴν ζωή σου…

Ἐὰν εἶσαι διατεθειμένος νὰ τὴν ὑπερασπιστῇς μὲ τὴν ζωή σου...Τότε ναί, μπορεῖς νὰ κρατᾷς αὐτὴν τὴν σημαία.
Ἐὰν ὄχι, ἄφησέ την γιὰ νὰ τὴν κρατήσῃ κάποιος ἄλλος, ποὺ πράγματι, μὲ τὴν καρδιά του, θὰ τὴν ὑπερασπιστῆ!!!

Ἡ σημαία δὲν εἶναι ἕνα χαζὸ πανὶ γιὰ τοὺς λαούς.
Ἡ σημαία τῆς πατρῖδος σου γιὰ ἐσέναν εἶναι ἱερή.
Ἔτσι λοιπὸν καὶ αὐτὴ ἡ σημαία, τῆς δικῆς μας πατρῖδος, γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἱερή.
Ἐμεῖς μποροῦμε, θέλουμε καὶ μᾶς πρέπει νὰ τὴν ὑπερασπιστοῦμε.

Ἐσύ;; Θά πράξης τά ὅμοια ἤ θά σπεύσης νά κρυφτῆς κάπου γιά νά μήν σέ βρίσκουν;

Φιλονόη

Υ.Γ.1.  Ξέρω, εἶσαι παιδί. Δὲν φταῖς. Οὔτε ἔχεις ἀπαντήσεις. Μόνον σκέψου. Ἐὰν μπορῇς, ΜΟΝΟΝ ΣΚΕΨΟΥ!!! Κι ἐσὺ καὶ οἱ γονεῖς σου ἀλλὰ καὶ οἱ δάσκαλοί σου!!! Ἐὰν μπορεῖτε. Τὰ περιθώρια στενεύουν γιὰ ὅλους μας. Κι ἐσὺ πρέπει νὰ ἀποφασίσῃς ἄμεσα.

Υ.Γ. 2. Γιὰ αὐτὸ τὸ πανί, ποὺ πολὺ φοβᾶμαι πὼς γιὰ ἐσέναν δὲν ἔχει κάποιαν ἀξία, κάποιοι ἄλλοι ἔχυσαν ποταμοὺς αἵματος. Ἐγὼ τοὺς τιμῶ. Ἐσύ μπορεῖς;Ἐὰν εἶσαι διατεθειμένος νὰ τὴν ὑπερασπιστῇς μὲ τὴν ζωή σου...2

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἐδῶ

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply