Ἡ πόλις τῶν Θεσσαλονικέων τιμᾶ τὸν Βασιλέα Ἀλέξανδρο.

Ἡ πόλις τῶν Θεσσαλονικέων τιμᾶ τὸν Βασιλέα Ἀλέξανδρο.ΠΟΛΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΑ- ΜΕΓΑΝΔΙΟΣ-ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΝ

Ἐπιγραφὴ στὸ βάθρο χαλκίνου ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Ἀναφέρει ὅτι ἡ πόλις τῶν Θεσσαλονικέων τιμῶ τὸν βασιλέα Ἀλέξανδρο τὸν Μέγα, ὡς γιὸ τοῦ Διός.

Ἐποχὴ Σεβήρων, τέλη τοῦ 2ου-ἀρχὲς 3ου αἱ μ.χ.
Οἱ αὐτοκράτορες τῆς δυναστείας τῶν Σεβήρων, ἰδιαίτερα ὁ Καρακάλλας, εἴχαν ὡς πρότυπο τοὺς τὸν Ἀλέξανδρο.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply