Ὁ …«ὅρκος τοῦ Ἀλεξάνδρου» καὶ ἄλλα παραμύθια.

Καλοί μου φίλοι…
Ἐπειδὴ συχνὰ πυκνὰ βλέπω νὰ κοινοποιοῦν φίλοι φίλων (κι ὄχι μόνον!!!) τὴν εἰκόνα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου μὲ τὸν ὑποτιθέμενο ὅρκο, ποὺ -καὶ καλά- ἔδωσε στὴν πόλι Ὤπη, ὅπου κάνει τὴν περίφημη δήλωσι: «γιὰ ἐμέναν δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες καὶ ξένοι, ἀλλὰ δίκαιοι καὶ ἄδικοι…» κλπ κλπ, δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νὰ σᾶς ἀποκαλύψῳ τὴν πηγὴ αὐτοῦ τοῦ ἐπιπλάστου λόγου, ποὺ φυσικὰ ΔΕΝ εἶναι ἱστορική!!!

Ὅδοι ἀναπαράγουν τὸν χαλκευμένον αὐτὸν λόγο, καλὸ εἶναι νὰ μάθουν ὅτι ΟΥΔΕΠΟΤΕ εἶπε, ἀλλὰ καὶ ΠΟΤΕ ΔΕΝ θὰ ἔλεγε ὁ Μεγας Ἀλέξανδρος τέτοια λόγια, διότι ὡς μαθητὴς τοῦ Ἀριστοτέλους εἶχε πλήρη ἐπίγνωσι τῆς ἀνωτερότητος τῶν Ἑλλήνων καὶ τοῦ πολιτιμοῦ των.
Ὁ λόγος αὐτὸς ἐγράφη τὸ 1974 ἀπὸ τὸν λογοτέχνη Χρῆστο Ζαλόκωστα, ὁ ὁποῖος ἔγραψε μία ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ βιογραφία τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἔργο ποὺ βραβεύθηκε, μὲ τίτλο «Μέγα Ἀλέξανδρο, ὁ πρόδρομος τοῦ Ἰησοῦ».Ὁ ...«ὅρκος τοῦ Ἀλεξάνδρου» καὶ ἄλλα παραμύθια.

(μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ βιβλίο ἐδῶ)

Εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ πιστεύῃ ὅτι θέλῃ.
ΔΕΝ εἶναι ὅμως δικαίωμά μας νὰ βάζουμε στὸ στόμα τοῦ Ἀλεξάνδρου λόγια ποὺ ΠΟΤΕ δὲν εἶπε, ἁπλᾶ καὶ μόνον γιὰ νὰ κάνουμε τὸ χατῆρι (ἀπὸ ἄγνοια) τῶν παγκοσμιοποιητῶν.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦσαν ἐθνικιστὲς καὶ θεωροῦσαν τοὺς ξένους «βαρβάρους», εἶτε μᾶς ἀρέσει, εἶτε ὄχι.
Ἐπίσης τὴν λέξιν «ΞΕΝΟΣ» τὴν χρησιμοποιοῦσαν ΜΟΝΟΝ γιὰ Ἕλληνες ἀπὸ ἄλλην πόλιν.

Χρύσα Λίνδου

(Visited 89 times, 1 visits today)
Leave a Reply