Ἐνιαῖος φορολογικός συντελεστής γιά ὅλην τήν Εὐρώπη;

Ἐνιαῖος φορολογικός συντελεστής γιά ὅλην τήν Εὐρώπη;Ἐνιαῖο φορολογικὸ συντελεστὴ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ζήτησε ὁ «φιλελεύθερος»  Φερχόφσταντ.
Οὔτε κἄν στὴν Κίνα δὲν ἰσχύει αὐτό.
Οὔτε στὶς ΗΠΑ φυσικά.

Κι ὅμως, στὸν βόθρο τῆς εὐρωζώνης, ἡ ὁποία κατήσχεσε τὶς καταθέσεις σὲ Κύπρο ἄμεσα καὶ σὲ Ἑλλάδα, Ἰρλανδία, Πορτογαλία καὶ Ἰσπανία ἔμμεσα, αὐτὸ τὸ φασιστικὸ καθίκι, προτείνει νὰ πληρώνουν ὅλοι τὸν ἴδιο φόρο.

Κανένα μάθημα δὲν ἔχουν πάρει οἱ γραφειοκράτες ἀπὸ τὴν καταστροφὴ ποὺ προκάλεσε τὸ εὐρῶ στὶς ἀδύναμες οἰκονομίες μὲ σπάταλες κυβερνήσεις.
Ἀντὶ νὰ πάρουν μαθήματα, ζητοῦν περαιτέρω καταστροφή, μὲ fixed φόρο στὸν pluto.

Οἱ ἠγέτες τῆς εὐρωζώνης, εἶναι σιχαμένοι φασίστες. Καταπάτησαν τὴν θεμελιώδη ἀρχὴ τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως κεφαλαίων, κατεπάτησαν τὸ καταστατικὸ τῆς ΕΚΤ καὶ μοιράζουν χρήματα στὶς κυβερνήσεις καὶ τώρα ψάχνονται νὰ ἐπιβαλοῦν ἐνιαῖο φορολογικὸ συντελεστή, ὥστε νὰ μᾶς γδάρουν ἐντελῶς.

Κλεῖστε το τὸ μαγαζὶ γελοῖοι.

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 17 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἐνιαῖος φορολογικός συντελεστής γιά ὅλην τήν Εὐρώπη;

  1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
    Glück, Auf, meine Heimat und seht, was der Euro nun wert ist! Glück, Auf, meine Heimat und Grüße an die Philosophen und Götter des Olymp! Ja, es regieren nur noch schein-Hansel der USA–/Israelis und der Machthaber aus der Krone, vernichtend alle Länder und Nationen! Glück, Auf, meine Heimat!

Leave a Reply