Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Πολυτεχνείου.

Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Πολυτεχνείου.Ἄν ἤξερα τότε τὶ θὰ ἐπακολουθήση, γιὰ τοὺς πολλούς, καὶ τὶ θὰ καταβροχθίση η πολιτικὴ νομεγκλατούρα, καταστρέφοντας τὴν Ἑλλάδα καὶ ῥίχνοντάς την στὴν ἀνυποληψία καὶ στὴν φτώχεια, πολὺ ἀμφιβάλλω ἄν θὰ ἐπέτρεπαν νὰ γίνῃ τὸ Πολυτεχνεῖο.

Νῖκος Γεωργιόπουλος

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply