Τὰ διαμάντια καὶ στὴν λάσπη νὰ τὰ πετάξῃς…

Τὰ διαμάντια καὶ στὴν λάσπη νὰ τὰ πετάξῃς...Διαμάντια θὰ μένουν πάντα.

Πολλὲς φορὲς στὴν ζωή μας γινόμαστε μάρτυρες, ἤ ἀκόμη καὶ θύματα, λασπολογίας.
Δὲν πειράζει.
Ὅσο κι ἐὰν μᾶς ἐνοχλῇ, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ, ΔΕΝ πειράζει.
Ἔχουμε πολλὰ σημαντικότερα νὰ κάνουμε ἀπὸ τὸ νὰ ἀπαντοῦμε σὲ ἀνοησίες…

Εἶναι δύσκολο νὰ ἐπιβιώσῃ κάποιος μέσα σὲ μία κοινωνία ποὺ ὁ φθόνος, ἡ ἀνοησία καὶ ἡ βλακεία κυριαρχοῦν. Μὰ ἡ μοναδικὴ ὁδὸς διαφυγῆς εἶναι τὸ νὰ παραμένουμε ἑστιασμένοι στὴν πορεία μας. Δὲν ἔχουν σημασία οἱ ἀθλιότητες καὶ οἱ τρικλοποδιές… Σημασία ἔχει μόνον ἡ δική μας διαδρομή.
Αὐτὴ η διαδρομὴ εἶναι ποὺ θὰ μᾶς δόσῃ τὴν ἀναγκαία δύναμιν.
Αὐτὴ εἶναι ποὺ θὰ μᾶς κρατήση ζωντανούς…
Τὸ φῶς ποὺ μᾶς περιμένει στὸ πέρας… Αὐτὸ ποὺ μᾶς Ἕλκει.

Εἶναι εὔκολο νὰ ἀπαντήσουμε στὶς βρωμιές… Ὅμως εἶναι πιὸ σημαντικὸ νὰ προχωρήσουμε.
Ἡ λάσπη στεγνώνει… Γίνεται χῶμα καὶ σκόνη γιὰ νὰ χαθῇ…
Ἡ λάμψις ὅμως εἶναι αἰώνια… Δὲν τελειώνει ποτέ.
Ἄς γίνουμε διαμάντια… Εἶναι ἀνάγκη…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 254 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Τὰ διαμάντια καὶ στὴν λάσπη νὰ τὰ πετάξῃς…

Leave a Reply