Ἡ Ἀνθρώπινη Ὕβρις Ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα!

Ἡ Ἀνθρώπινη Ὕβρις Ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα!Ἡ εἰκόνα μιλᾶ ἀπὸ μόνη της.
Ἐλβετία… Βιομηχανοποίησις τῆς παραγωγῆς… Βιομηχανοποίησις τῶν πάντων.
Σεβασμὸς μηδαμινός. Ἀνύπαρκτος γιὰ τὴν ἀκρίβεια.
Ὅλα στὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ κέρδους.
Τὸ ζῶον παύει πλέον νὰ εἶναι τμῆμα τοῦ περιβάλλοντος καὶ μετατρέπεται σὲ ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως.
Ἀγνοοῦμε τὸν πόνο… Ἀδιαφοροῦμε…
Δὲν ἀσχολούμεθα μὲ αὐτόν…
Μόνον τὸ κέρδος μετρᾶ…

Βλέπετε τὸ ζῶον πρέπει νὰ φθάσῃ …ζωντανὸ στὴν σφαγή του, ἐφ΄ ὅσον πρῶτα πρῶτα θὰ ἔχη ἀποδόση στὰ μέγιστα….
Ἡ συμμετοχή του στὴν παραγωγὴ τροφῆς δὲν εἶναι πλέον κάτι φυσιολογικὸ ἀλλὰ κάτι ἔξω ἀπὸ κάθε νόμο τῆς φύσεως…

Ξέρετε κάτι;;;;
Ἔχω ἀρχίσει νὰ μᾶς σιχαίνομαι!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἡ Ἀνθρώπινη Ὕβρις Ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Ἀνθρώπινη Ὕβρις Ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα!TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Ἀνθρώπινη Ὕβρις Ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα! | Newsvolos.com - Το Βολιώτικο Blog

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Ἀνθρώπινη Ὕβρις Ὑπερέβη τὰ ἐσκαμμένα! | Gnorizo.gr

Leave a Reply