Καὶ κλαμένοι καὶ …δαρμένοι!!!

Καὶ κλαμένοι καὶ ...δαρμένοι!!!Τούς διαφόρους Ἀλβανούς, κι ἄλλους ξένους ἐγκληματίες, ποὺ τοὺς ἔχουν μαζεμένους στὶς φυλακές, ποιός τούς ταΐζει καί μέ ποίου λεφτά;
Ἐγὼ κι ἐσὺ τοὺς ταΐζουμε, μὲ τὰ λεφτὰ μας καὶ τὰ λεφτὰ τῶν ὑπολοίπων φορολογουμένων.

Ἦλθαν, δηλαδή, αὐτοὶ οἱ κακοποιοὶ στὴν Ἑλλάδα, κάνουν ὅ,τι κάνουν, κι ἐγὼ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ τοὺς φροντίζῳ…
Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ διαμαρτύρονται γιατὶ οἱ ληστές, οἱ ἀπαγωγείς, οἱ μπράβοι τῆς νύκτας δὲν ἔχουν στὴν φυλακὴ αὐτά ποὺ… δικαιοῦνται.

Ἔ, δέν γ@μιόμαστε, λέω ἐγώ;

Νίκος Γεωργιόπουλος

(Visited 108 times, 1 visits today)
Leave a Reply