Χειμωνιάτικες λιακάδες…

Χειμωνιάτικες λιακάδες...Ὄμορφα ποὺ εἶναι νὰ σὲ φωτίζῃ ὁ ἥλιος χειμωνιάτικα…
Νὰ σοῦ δίνῃ τὶς ψευδαισθήσεις τοῦ θέρους καὶ νὰ αἰσθάνεσαι πὼς σὲ γεμίζει ἐνέργεια…
Νὰ σοῦ ἀνατρέπῃ τὴν κακὴ διάθεσιν καὶ νὰ σὲ γεμίζῃ ζεστασιά…

Ὄμορφα ποὺ εἶναι νὰ σὲ γαργαλοῦν οἱ ἀκτῖνες του…
Ὄμορφα ποὺ εἶναι νὰ κλείνῃς τὰ μάτια καὶ νὰ ἀφήνεσαι στὸ χάδι του..
Ὄμορφα ποὺ εἶναι νὰ σοῦ ἀποδεικνύῳ πὼς ἡ ζωὴ κάνει διαρκῶς κύκλους, ὅπως ἡ ἡμέρα μὲ τὴν νύκτα…

Ὄμορφα ποὺ εἶναι νὰ μποροῦμε νὰ ἀπολαμβάνουμε τὰ δῶρα του…
Νὰ γνωρίζουμε τὸ ποῦ εἴμαστε ἀλλὰ νὰ ἐπιλέγουμε μικρὰ διαλείμματα στιγμῶν γιὰ νὰ δραπετεύσουμε μαζύ του…
Ὄμορφα ποὺ εἶναι νὰ κατανοοῦμε πὼς ἐτοῦτος ὁ χειμώνας εἶναι βαρύτερος ἀπὸ τοὺς ἄλλους… Καὶ πὼς πρέπει νὰ παλέψουμε μὲ μεγαλύτερα θεριὰ γιὰ νὰ τὰ καταφέρουμε… Καὶ πὼς ἐὰν τὸ θέλουμε θὰ τὰ καταφέρουμε…
Ὄμορφα ποὺ εἶναι νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς ὅλα ὑπάρχουν γύρω μας ἐπεὶ δὴ αὐτὸς ὑπάρχει… Καὶ θὰ ὑπάρχη ἐκεῖ, εἰς πεῖσμα κάθε Ὑβριστοῦ ποὺ πασχίζει νὰ ἀκυρώσῃ τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως…

Ὄμορφες ποὺ εἶναι οἱ χειμωνιάτικες λιακάδες…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 49 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Χειμωνιάτικες λιακάδες…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χειμωνιάτικες λιακάδες…TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | TEΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Leave a Reply