Ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτόν μας σημαίνει μεταμόρφωσις.

Ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτόν μας σημαίνει μεταμόρφωσις.Ὅταν ἀρχίζουμε να ἐμπιστευόμαστε τὴν σοφία τῆς καρδιᾶς μας καὶ νὰ κάνουμε ἐπιλογὲς βασισμένες σὲ αὐτὸ που εἶναι σωστὸ γιὰ ἐμᾶς, μπαίνουμε σὲ μιὰ διαδικασία μεταμορφώσεως καὶ ἐξελίξεως, καὶ τότε βρίσκουμε τὸ …Ἅγιο Δισκοπότηρο, ποὺ εἶναι ἡ δική μας αὐθεντικότητα.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply