Γιατί νά φύγουν τά λεφτά ἐάν ἡ οἰκονομία εἶναι σέ ἀνάπτυξιν;

Γιατί νά φύγουν τά λεφτά ἐάν ἡ οἰκονομία εἶναι σέ ἀνάπτυξιν;Ῥὲ σῦ Σαμαρᾶ…
Ἐφ ὅσον θωρακισες τὴν οἰκονομία, μὲ τὸ θεάρεστο ἔργο σου, γιατί θά ὑπάρξη, ἢ ἤδη ὑπάρχει, bank run καὶ τράβηγμα καταθέσεων, ὅπως ἰσχυρίζονται πυλῶνες τῆς πολιτικοοικονομικῆς ζωῆς τοῦ τόπου (λέγε μὲ ΠΟΛΑΝιτη ἢ λέγε μὲ Γεωργιαδη);;;;;;;;;;;;;;

Ἀφοῦ ἡ οἰκονομία εἶναι σταθερή καί σέ ἀνάπτυξη (call me success story) ποιός ὁ λόγος νά φύγουν τά λεφτά καί νά χαθοῦν οἱ ὑπεραξίες πού θά δημιουργηθοῦν;

Νὰ τὰ ῥωτᾶμε αὐτά.

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply