Τὰ εὐάερα καὶ εὐήλια …μυαλὰ τῶν ΠΑΣΟΚων

Τὰ εὐάερα καὶ εὐήλια ...μυαλὰ τῶν ΠΑΣΟΚωνΑὐτὸ ποὺ τὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ἀξιώνει ὄχι μόνον νὰ μπῆ στὴν Βουλή, ἀλλὰ νὰ πάρῃ καὶ ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως, μὲ ξεπερνᾶ…
Καθώς, μὲ ξεπερνᾶ, καὶ τὸ πῶς οἱ Πρωτόπαπας (κομματικὸς συνδικαλιστὴς τῆς ΟΤΟΕ) καὶ ὁ Ταμῆλος (ὁ γνωστὸς ἄξεστος τραχανοπλαγιᾶς), ἔχουν γνώμη καὶ ἄποψη περὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου, ὅταν κατὰ τὴν θητεία τοὺς ἀκολουθοῦσαν ΤΥΦΛΑ τὶς ἐπιλογὲς ἑνὸς οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, τὸ ὁποῖο ὄχι μόνον ἐπαφὴ δὲν εἶχε μὲ τὴν ἀγορά, ἀλλὰ ἔκανε καὶ τὸ πᾶν νὰ τὴν ἀποδυναμώσῃ.

Αὐτά… Καλημέρα μας !!

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

(Visited 66 times, 1 visits today)
One thought on “Τὰ εὐάερα καὶ εὐήλια …μυαλὰ τῶν ΠΑΣΟΚων

Leave a Reply