Νά γελᾷς ἤ νά κλαῖς μέ τούς ὑποψηφίους …«ἐθνοσωτῆρες» μας;

Να γελάς και να κλαις…Νά γελᾷς ἤ νά κλαῖς μέ τούς ὑποψηφίους ...«ἐθνοσωτῆρες» μας;
Για τα άτομα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και που τα ΜΜΕ φροντίζουν να προβάλλουν και να επιβάλλουν ως πρότυπα επιτυχίας.

Σίγμα

(Visited 45 times, 1 visits today)
One thought on “Νά γελᾷς ἤ νά κλαῖς μέ τούς ὑποψηφίους …«ἐθνοσωτῆρες» μας;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ χώρα μας ὡς ἀπέραντη δεξαμενὴ ἠλιθίων….. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply