Ποῦ τό ἦθος ἀπό τό «Ποτάμι»;

Ποῦ τό ἦθος ἀπό τό «Ποτάμι»;Ἦθος σημαίνει νὰ εἶσαι πιστὸς στὶς ἐπιλογές σου, ἔντιμος καὶ ξεκάθαρος στὶς θέσεις σου.
Κι ἂν ἔχῃς ἦθος, τότε θὰ ἔχης ὄχι μόνο φίλους ἀλλὰ καὶ ἐχθρούς.

Ἀντίθετα ὁ ἀνήθικος προσπαθεῖ νὰ δημιουργῇ μόνο «φίλους», ἐναλάσσοντας τὶς θέσεις ὡς …..χαρτομάνδηλα, ἀνάλογα μὲ τὴν περίσταση καὶ τὸ ……βόλεμα.
Ἔτσι ἀκριβῶς κάνει ὁ ὀχετὸς ΤΟΥ «ΠΟΤΑΜΙΟΥ».
Θὰ πάνε μὲ ὅποιον βγῆ πρῶτος ἄσχετα μὲ τὸ ποιὸς θὰ εἶναι αὐτός….

Δηλαδὴ δηλώνουν πως εἶναι «ΚΟΜΜΑ ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ», ἀρκεῖ οἱ βολευτές του νὰ πιάσουν μερικὲς θέσεις ἐξουσίας…..
Καὶ μάλιστα θὰ τὸ κάνουν, λένε, γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδος, γιὰ νὰ μὴν μείνῃ ….ἀκυβερνήτη, λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν ἐπαναληπτικὲς ἐκλογές!

Πάντα ὅμως οἱ ΑΧΡΕΙΟΙ ἀνευρίσκουν μιὰν αἰτιολογία γιὰ τὴν ἀνηθικότητά τους (σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση δεδηλωμένη ἐκ τῶν προτέρων!!).

Ἀλλὰ ὁ κύριος λόγος δὲν εἶναι μόνον οἱ θεσοῦλες .
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΥΤΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ!
Εἴτε νὰ μὴν ἐπιτρέψουν καὶ νὰ ἐκβιάζουν μιὰν ἀντιμνημονιακὴ κυβέρνηση νὰ κάνῃ ἔλεγχο καὶ νὰ σκαλίσῃ τὸ πῶς φτάσαμε, ἐδῶ ποὺ φθάσαμε,
εἶτε νὰ μὴν τῆς ἐπιτρέψουν νὰ ἀντισταθῇ καὶ νὰ διαπραγματευθῇ, μὲ τὸν ἐκβιασμὸ πὼς ἀποχωροῦν καὶ θὰ τὴν ῥίξουν,

εἴτε νὰ στηρίξουν ὅποια μνημονιακὴ σαβοῦρα ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν εἰδικὰ δικαστήρια καὶ φυσικὰ ἀντίστασις τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν ξένων καὶ Ντόπιων ἁρπακτικῶν .

Γι’ αὐτὸ ὅπως ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντάρας:
«Τὸ νοῦ σᾶς ῥεμάλιαα!!!»

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Ποῦ τό ἦθος ἀπό τό «Ποτάμι»;

Leave a Reply