Γρήγορα, «νομότυπα» καὶ «καθαρά» λεφτά!

Aυτά είναι τα πιο γρήγορα, τα πιο πολλά κι εύκολα λεφτά που θα αλλάξουν χέρια με …«νομότυπο» τρόπο.Γρήγορα, «νομότυπα» καὶ «καθαρά» λεφτά!

«Με το ποσό των 3.136.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) θα πληρωθεί η εταιρεία «Singular Logic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής» για την διεξαγωγή των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.»

Σίγμα

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply