Ἀπό τόν Ῥωμανιᾶ ξεκίνησε ὁ Τσίπρας νά ἐξοφλᾷ …«ἐπιταγές»;

Ἀπό τόν Ῥωμανιᾶ ξεκίνησε ὁ Τσίπρας νά ἐξοφλᾷ ...«ἐπιταγές»;Γιῶργος Ῥωμανιᾶς, Γενικὸς Γραμματέας Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως…
Παιδιὰ … μὲ αὐτὸν θὰ πέση πολὺ γέλιο… νὰ τὸ θυμηθεῖτε…

Ῥε Τσίπρα … χάθηκε ὁ κόσμος νά βάλῃς ἔναν νέο ἐπιστήμονα ἐκεῖ νά κάνῃ τήν δουλειά, κυττῶντας στό μέλλον…;;;
Ἀπό αὐτόν ἄρχισες νά ξοφλᾶς ἐπιταγές;….
Θὰ τρέχης νὰ τὸν μαζεύῃ! ἐδῶ εἴμαστε καὶ θὰ τὸ δῆς…

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 59 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀπό τόν Ῥωμανιᾶ ξεκίνησε ὁ Τσίπρας νά ἐξοφλᾷ …«ἐπιταγές»;

Leave a Reply