Σέ ποιόν ἀνήκει τό ἑλληνικό χρέος καί πότε λήγει;

Πέρα από τις μεγάλες επικεφαλίδες των άρθρων και τις εκφράσεις προκαταλήψεων για τις εμφανίσεις του κου Βαρουφάκη,  το μόνο σημαντικό πράγμα είναι τα ακόλουθα δύο  δύο διαγράμματα, που αποκαλύπτουν τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα των δόσεων:

 Σέ ποιόν ἀνήκει τό ἑλληνικό χρέος καί πότε λήγει;

Όπως η  Goldman προειδοποίησε από παλιά,

Θα είναι η πολιτική και όχι η οικονομία, που θα οδηγήσει  τις  πιο βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας.

Η βασική  μας υπόθεση  παραμένει ότι, τελικά, κάποια ρύθμιση  θα συμφωνηθεί  ανάμεσα στην  νέα ελληνική κυβέρνηση και στους επίσημους πιστωτές της Ελλάδας.

Η άποψή μας οδήγησε, μέχρι στιγμής, να αναμένουμε μέτριες δευτερογενείς επιδράσεις από τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ελλάδας και στις άλλες αγορές της ζώνης του ευρώ.

Μέχρι στιγμής, αυτό έχει αποδειχθεί σωστό.

Αλλά η στάση της νέας ελληνικής κυβερνήσεως εξελίσσεται πιό  επιθετική και ευρωσκεπτιστική  από ό,τι περιμέναμε πριν από τις εκλογές του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο πολιτικού σφάλματος, που θα μπορούσε να  οδηγήσει  σε οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ατυχήματα  και, ενδεχομένως, στην έξοδο της Ελλάδας  από την ζώνη του ευρώ («Grexit»).

Ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν τώρα καλλίτερα εργαλεία για την αντιμετώπιση αναταράξεων  της αγοράς εν γένει (και ιδιαίτερα  για την επανεμφάνιση του κινδύνου μετατρεψιμότητας), αυτά  είναι απίθανο να ενεργοποιηθούν  με έναν τρόπο, που θα μπορούσε  να προλάβει εντελώς την ένταση  στις αγορές, αν οι κίνδυνοι για ενδεχόμενο Grexit  αυξηθούν  ή  υλοποιηθούν.

Θα αναμέναμε την   εμφάνιση  σημαντικής μεταβλητότητας στις αγορές  από μια εκδήλωση τέτοιας συστημικής φύσεως, όπως το Grexit.

Η ένταση και η επιμονή αυτών των διακυμάνσεων θα εξαρτηθεί από την διαδικασία, με την οποία θα μπορούσε να συμβεί το  Grexit και από την φύση της πολιτικής και την  πολιτική ανταπόκριση  σε αυτό το ενδεχόμενο  από τις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ.

 

Ανάγκες χρηματοδοτήσεως και τα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής για το ελληνικό δημόσιο χρέος.

Περίληψη:

Η Ελλάδα οφείλει 315 δις ευρώ.

Υπάρχουν τρία μεγάλα τμήματα επισήμου  χρέους, που εξακολουθούν να εκκρεμούν:

(1) Το Ελληνικό δάνειο (53 δις ευρώ, με  επιτόκιο Euribor συν 0.5%  που ωριμάζει από το 2027 και μετά),

(2) Τα δάνεια του EFSF / ΕΜS  (142 δις ευρώ έχουν  εκταμιευθεί, 2 δις ευρώ ακόμα δεν έχουν χορηγηθεί. Τα δάνεια του EFSF εξυπηρετούνται με το επιτόκιο δανεισμού του πλέον ενός  μικρού  διοικητικού τέλους και  λήγουν σε 30 χρόνια ή και αργότερα) και

(3) τα δάνεια του ΔΝΤ (20 δισ ευρώ, που λήγουν αυτό το έτος).

Υπάρχουν  επίσης 66 δις  ευρώ σε εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκκρεμούν, εκ των οποίων τα  27 δις  ευρώ που κατέχει η ΕΚΤ, ως αποτέλεσμα των αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων (SMP).

Υπάρχουν και 15 δις ευρώ από εκκρεμή  έντοκα γραμμάτια .

Οι λοιπές υποχρεώσεις είναι δάνεια της κυβερνήσεως  και  δάνεια με εγγύηση της κυβερνήσεως .

Μεταξύ 2016 και 2022, το συνολικό κόστος εξυπηρετήσεως του χρέους (τόσο για το κεφάλαιο , όσο και  για τις πληρωμές τόκων) είναι μικρό,  μεταξύ 6 και 10 δις ευρώ κάθε έτος .

Το 2015 οι ανάγκες χρηματοδοτήσεως είναι πιο ουσιαστικές. Οι βασικές ανάγκες χρηματοδοτήσεως είναι περίπου 19 δις ευρώ.

Έχουμε ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ταμειακά αποθέματα.

Βασικά οι  επερχόμενες λήξεις τους είναι:

(α) Από ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (Πίνακας 2),

(β) Από τα δάνεια του ΔΝΤ, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο  περίπου 3,5 δις ευρώ (Πίνακας 3) και

(γ) Από έντοκα γραμμάτια  (τα  περισσότερα  από τα οποία  θα εξοφληθούν  στις εγχώριες τράπεζες, αλλά ένα μικρό μέρος των οποίων κατέχονται από αλλοδαπούς, με αποτέλεσμα  μια πιθανή αποτυχία να ανανεωθούν να οδηγήσει σε εξάντληση των αποθεμάτων  μετρητών  του  δημοσίου.

 πηγή 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Το άρθρο αυτό μας ενημερώνει αναλυτικά για την υφισταμένη κατάσταση στο Ελληνικό χρέος.

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι τα ζόρια προκύπτουν κυρίως το 2015.

Η διαπραγμάτευση της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ για διαγραφή του μεγαλυτέρου μέρους του χρέους θα μπορούσε άνετα να ξεκινήσει, αφού όμως λυθούν κατά προτεραιότητα τα πραγματικά οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας για το 2015.

Τα δάνεια του ΔΝΤ, που λήγουν πριν τον Ιούνιο και τον Αύγουστο, πρέπει να πληρωθούν πρώτα.

Αυτά θα στραγγίξουν την ρευστότητα της οικονομίας, εκτός εάν το ΔΝΤ καταβάλει την οφειλομένη δόση του.

Αυτή όμως δεν δίδεται, αν δεν τηρηθούν τα συμφωνημένα και δεν τελειώσει θετικά η αναθεώρηση του προγράμματος από την τρόικα.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ  συμπεριφέρεται σαν να έχει  ήδη με κάποιο τρόπο συγκεντρώσει αυτό το ποσό.

Ζητάει την κατάργηση της τρόικας και  την επαναδιαπραγμάτευση του προγράμματος,  με σκοπό την σημαντική «διαγραφή»  ή διπλωματικότερα, την «ελάφρυνση» του χρέους.

Είναι πολύ πιθανό να πιστεύει ότι θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια στο ΤΧΣ,  ύψους 11,2 δις ευρώ.

Αλλά για να δοθούν αυτά τα λεφτά, θα πρέπει πρώτα  να αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα οι Ελληνικές τράπεζες ή να προκύψει ανάγκη πρόσθετης ανακεφαλαιοποιήσεώς τους.

Αν η κυβέρνηση αποφασίσει διαγραφές δανείων για κόκκινα δάνεια πολιτών, το ενδεχόμενο αυτό θα προκύψει με ευκολία.

Οι διαγραφές  κόκκινων δανείων υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ….

Η κυβέρνηση  θα μπορούσε εναλλακτικά  να δανεισθεί και  από τις Ελληνικές τράπεζες, αν τις έβαζε να δανεισθούν από την ΕΚΤ, με ενέχυρο τα ομόλογα του EFSF, που κάποιες απ’ αυτές διακρατούν  στο χαρτοφυλάκιό τους, και έχουν αξία πάνω από  5 δις ευρώ.

Στην συνέχεια θα τους διέθετε κρατικά ομόλογα  αξίας το πολύ 19 δις ευρώ, με διάρκεια έως 9 ετών.

Ομόλογα  με διάρκεια πέραν των 9 ετών λήγουν  μετά το 2024 και κατά συνέπεια δεν μπορούν να εκδοθούν, γιατί θα  επιβαρύνουν την βιωσιμότητα  του χρέους.

Στην συνέχεια τα ομόλογα αυτά θα μπορούσαν να δοθούν στην ΕΚΤ με βάση το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως και η ρευστότητα να επανακτηθεί από τις τράπεζες.

Η τρόικα όμως δεν θα μπορούσε να επιτρέψει την έκδοση ομολόγων αξίας μεγαλύτερης από 7,2 δις ευρώ, καθώς σ’ αυτή την περίπτωση θα μεγάλωνε αντίστοιχα το χρέος μετά το 2024.

Στο σημερινό του ύψος, το  χρέος μετά βίας θεωρείται  «βιώσιμο», με τους σημερινούς υπολογισμούς τους.

Αν όμως  τελικά γινόταν κάτι τέτοιο,  θα έπρεπε στην συνέχεια να βρεθούν άλλα  12  δις ευρώ για τις ανάγκες του υπολοίπου έτους.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συναινέσει η τρόικα και να βρεθεί κάποιος επενδυτής,  που θα δεχθεί να τα αγοράσει με χαμηλό επιτόκιο.

Θα πρέπει να ξεχάσουμε την έκδοση ομολόγων με κάλυψη κάποιων περιουσιακών στοιχείων της Ελλάδας, γιατί τότε αυτοδίκαια όλα τα δάνεια της τρόικας θα μετατραπούν   σε εμπράγματα, σύμφωνα με όρο του μνημονίου.

Ποιός θα μπορούσε όμως να είναι αυτός και τι αντάλλαγμα θα μπορούσε να πάρει;;;

Προβλέπει το σχέδιο τους να  απευθυνθεί η Ελλάδα στους Έλληνες επενδυτές ή να  κάνει κάποια ιδιωτικοποίηση express;

Αν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, θα το μάθουμε πολύ σύντομα.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μία «φήμη», ότι η Ρωσσία είναι πρόθυμη να μας δανείσει 10 δις δολάρια.

Ο κος Τσίπρας έσπευσε να δηλώσει, ενώ βρισκόταν στην Κύπρο,  ότι «στον παρόντα χρόνο»  αυτό δεν είναι στις σκέψεις της Ελλάδας.

To ρωσσικό μέσο Russia Today σε χθεσινό άρθρο του τονίζει την έκφραση «στον παρόντα χρόνο» και μάλλον κάτι περισσότερο θα γνωρίζει για το θέμα.

πηγή

Με σημερινές τιμές  10 δις δολάρια ισοδυναμούν με 8,68 δις ευρώ.

Αν η  Ελλάδα  απαρνηθεί τα 7,2 δις ευρώ, που δεν της έχουν δώσει ακόμα η ΕΕ και το ΔΝΤ, μπορεί να ζητήσει το ποσό αυτό ως δάνειο από άλλη χώρα.

Αυτό μπορεί να γίνει όμως μόνο, αν αναγκάσει τους δανειστές να μην της δώσουν οριστικά το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα.

Ο κος Βαρουφάκης επιδιώκει μία επίσημη άρνησή τους και φροντίζει να τους εξοργίζει δημόσια με δηλώσεις του

Όταν το καταφέρει  αυτό,  η Ελλάδα θα μπορέσει  να ζητήσει επίσημα δάνειο από την Ρωσσία μέχρι και 7,2 δις ευρώ.

Αυτή την δυνατότητα την  γνωρίζουν οι Γερμανοί, αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και την  φοβούνται, γι’ αυτό και έχουν ακόμα συνομιλίες μαζί του.

Αλλά γιατί η Ρωσσία να ενδιαφερθεί να μας δώσει δάνειο;;

Aν σας παρουσίαζαν τα ΜΜΕ την αλήθεια, θα γνωρίζατε από χθες  ότι έχει δρομολογηθεί από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ  να μην εκμεταλλευθεί  άμεσα το κοίτασμα φυσικού αερίου του, στο οικόπεδο φυσικού αερίου  Leviathan.

Aυτό συνέβη γιατί η αρχή Προστασίας του  Ανταγωνισμού του Ισραήλ έβαλε εμπόδια στις εταιρείες,  που  εκμεταλλεύονται το Leviathan,  για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού και αποφυγή δημιουργίας καρτέλ στην αγορά του Ισραήλ.

Οι εταιρείες αυτές, όμως,  είναι μέτοχοι και στο οικόπεδο φυσικού αερίου  Νο 12,  με το όνομα Aφροδίτη,  της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Απεφάσισαν λοιπόν να προχωρήσουν άμεσα σε εκμετάλλευση του οικοπέδου αυτού και μάλιστα  κατά προτεραιότητα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία για να τους «βοηθήσει»  απεφάσισε να σταματήσει τον διαγωνισμό, που είχε προκηρύξει για την κάλυψη των αναγκών της από το κοίτασμα Leviathan.

H παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα Aφροδίτη θα καλύψει  αρχικά τις μικρές ανάγκες της Κύπρου, αλλά  η κίνηση αυτή έχει άλλο κίνητρο.

Οι εταιρείες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες  διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση της Αιγύπτου, για την προμήθεια της με φυσικό αέριο, που θα υγροποιείται σε υφιστάμενο ανενεργό εργοστάσιο στο Idku της Αιγύπτου.

Το φυσικό αέριο της Κύπρου θα φτάνει στο Ισραήλ και από εκεί θα διοχετεύεται στην Αίγυπτο, μέσω του  υφισταμένου ανενεργού αγωγού της Αιγυπτιακής East Mediterranean Gas Company, που συνδέει την Αίγυπτο με το Ισραήλ .

Ο αγωγός  λειτούργησε  από το 2008 έως το 2012,  με σκοπό την διοχέτευση φυσικού  αερίου από την Αίγυπτο προς το Ισραήλ και κάλυπτε το 40% των αναγκών του Ισραήλ. Για την επαναλειτουγία του θα χρειασθεί μόνο μία αντιστροφή της ροής από τις υφιστάμενες αντλίες.

Εννοείται ότι το φυσικό αέριο, καθώς θα παράγεται στην Κύπρο, θα τιμολογείται ελεύθερα και δεν θα αντιμετωπίζει προβλήματα με την αρχή Προστασίας του Ανταγωνισμού του Ισραήλ.

Οι εταιρείες, που εκμεταλλεύονται το κοίτασμα  Leviathan,  υπέγραψαν από τον Ιούνιο του 2014  επιστολή προθέσεων με το συγκρότημα της British Gas, για εξαγωγή στην Αίγυπτο επί 15 χρόνια φυσικού αερίου αξίας 30 δις δολαρίων.

Αυτή η συμφωνία  θα απέφερε κέρδη στο κράτος του Ισραήλ ύψους 20 δις δολαρίων.

πηγή

Μέρος αυτών των εσόδων ίσως τώρα καταλήξουν στο Κυπριακό κράτος.

Το ποσό αυτό είναι επαρκές κίνητρο για τους Ρώσσους για να ανακατευθούν  και αυτοί στην επένδυση μέσω Ελλάδας και Κύπρου.

Το έργο αυτό θα μπορούσε να  ενδιαφέρει την Ρωσσία, αλλά αυτή  δεν μπορεί να συμμετάσχει ελεύθερα, λόγω των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της, για την προσάρτηση της Κριμαίας.

Η Κύπρος ανήκει στην ΕΕ και σαν μικρό κράτος δεν μπορεί να κινηθεί αντίθετα από τα προστάγματα της ΕΕ.

Η ΔΕΣΦΑ όμως της Ελλάδας, σε συνεργασία με την ΔΕΦΑ της Κύπρου, δεν θα είχε προβλήματα να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο έργο.

Ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΣΦΑ έχει κατοχυρωθεί από το 2013 στην SOCAR του Ατζερμπαιτζάν, έναντι 400 εκατ ευρώ, αλλά ο διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω αντιρρήσεων της Επιτροπής ανταγωνισμού της ΕΕ.

πηγή

Μήπως λοιπόν σχεδιάζεται ακόμα μία ακύρωση διαγωνισμού και στην συνέχεια μία ιδιωτικοποίηση express με την Ρωσσία ως νέο πλειοδότη;

Τελικά το ταξείδι του κου Τσίπρα στην Κύπρο, ίσως να μην ήταν όσο αθώο φαίνεται…

Το ίδιο ισχύει και για τον κο Βαρουφάκη, που ταξείδεψε παράλληλα στην Αγγλία.

Αλήθεια, η Αγγλία δεν ανήκει στην ευρωζώνη, ούτε συμμετείχε στο πρόγραμμα διασώσεως της τρόικας;

Ποιός ήταν ο πραγματικός σκοπός της επισκέψεως του κου Βαρουφάκη;

Να την ενημερώσει την κυβέρνηση της Αγγλίας  για το επερχόμενο deal;Σέ ποιόν ἀνήκει τό ἑλληνικό χρέος καί πότε λήγει;2

Son ofEon

 

 

(Visited 123 times, 1 visits today)
One thought on “Σέ ποιόν ἀνήκει τό ἑλληνικό χρέος καί πότε λήγει;

Leave a Reply