Μία Εὐρώπη-Φρούριον;

700 ἄτομα τῆς φυλῆς ἀλ Σεϊτᾶτ ἐκτελέστηκαν στὴν ἀνατολικὴ Συρία μὲ τὸ τέλος τοῦ ἔτους, διότι ἁπλᾶ ὑπερασπίστηκαν τὴν πατρίδα καὶ τὰ χωριά τους, ἀπό τις ὀρδὲς τῶν Ἰσλαμιστῶν, ποὺ ἔχουν συγκεντρωθεὶ ἐκεῖ, ἀπὸ κάθε σημεῖο τῆς Ἀσιάς.
Τοὺς ἔκoψαν τὰ λαρύγγια, ἔναν ἔναν, ἐπειδὴ ἦσαν ἄπιστοι.Μία Εὐρώπη-Φρούριον;1Μία Εὐρώπη-Φρούριον;2

Ἂν δὲν πάρουν πόδι ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη σίγα σιγά, ἂν δεν σταματήσουμε νὰ συμμετέχουμε στοὺς πολέμους τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ἀμερικῆς, αὔριο, ὅταν τὸ διατάξῃ ἡ Ἀμερική, τὴν τύχη τῶν Συρίων θὰ ἔχουν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι.

Εὐρώπη – Φρούριο!

Δημήτρης Τουσιάδης

(Visited 53 times, 1 visits today)
One thought on “Μία Εὐρώπη-Φρούριον;

Leave a Reply