Κάπου ἐκεῖ…

Κάπου ἐκεῖ...Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι ἀπὸ τὰ 7 δὶς ἀνθρώπων ποὺ κατοικοῦν σὲ αὐτὸν τὸν Πλανήτη, καὶ δείχνει νὰ μὴν μᾶς χωρᾷ ὅλους, μιᾶς καὶ ἀποφασίσαμε νὰ «ἀραιώνουμε» μὲ πολέμους, τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, μεταλλαγμένα τρόφιμα, ποὺ προκαλοῦν ἔνα κάρο ἀσθένειες, μὲ χημικὲς ἀσθένειες, μὲ ἐπιδημίες…..
…σὲ αὐτὸν λοιπὸν τὸν πλανήτη, τῶν 7 δὶς ψυχῶν, κάπου σὲ κάποιο μέρος ὑπάρχει ὁ ἔνας, ἡ μία…
Τὸ ταίρι σου….
Ἡἡ ἀδελφὴ ψυχή, ποὺ γεννήθηκε γιὰ νὰ ζήσῃ μαζύ σου μέσα στὴν εὐτυχία….

Ἴσως σὲ αὐτὴν τὴν ζωὴ νὰ μὴν καταφέρῃς νὰ τὴν συναντήσῃς καὶ αὐτὴν τὴν ἀπύθμενη εὐτυχία νὰ μὴν τὴν βρῇς ποτέ….
Νὰ συμβιβαστῇς μέ κάτι λιγῴτερο ἢ νά μὴν συμβιβαστῇς μέ τίποτα…
…καί νά ζήσῃς μόνος ἤ μόνη….;

Εἶναι κρῖμα…. γιατὶ εἶναι κάπου ἐκεῖ, κυττᾶ τὸν ἴδιο ἥλιο, τὸ ἴδιο φεγγάρι, τὰ ἴδια ἀστέρια μὲ ἐσέναν…
Ἀλλὰ τὰ βλέμματά σας δὲν θὰ συναντηθοῦν ποτέ….
Γαμῶτο.

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply