Ἡ χρησιμότης τοῦ φοροχαφιέ…

Εἰκόνες ἀπὸ τὸ μέλλον. Τζιχαντιστὲς-ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες πετοῦν ἀπὸ τὴν ταράτσα τὸν φοροχαφιὲ τῆς γειτονιᾶς.

Εἰκόνες ἀπὸ τὸ μέλλον. Τζιχαντιστὲς-ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες πετοῦν ἀπὸ τὴν ταράτσα τὸν φοροχαφιὲ τῆς γειτονιᾶς.

Ὁ φοροχαφιὲς τῆς γειτονιᾶς, ἐπιτέλους θὰ φέρη τὴν ἀνάπτυξη.

Τὸ ὅ,τι 300.000 ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ἔκλεισαν τὶς ἐπιχειρήσεις τους γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐπιβιώσουν ἀπὸ τὴν φοροληστεία, ξεχάστηκε μέσα σὲ δύο μῆνες.
Τὸ ὅτι 3,7 ἐκατομμύρια Ἕλληνες εἶναι μὲ ληξιπρόθεσμες ὀφειλὲς γιὰ νὰ πληρώνονται τὰ fixed εἰσοδήματα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ τῶν συνταξιούχων ξαφνικὰ δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα.

Τὸ πρόβλημα τῆς χώρας, δὲν εἶναι οἱ παράνομοι, ἀντισυνταγματικοί, ληστρικοὶ καὶ ἀνήθικοι φόροι, ἀλλά… ἡ εἴσπραξίς τους γιὰ νὰ πληρώνονται τὰ χρέη, ἡ ἀνεργία καὶ ἡ διάλυσις τῆς παραγωγικῆς οἰκονομίας, πού, αὐτοὶ (οἱ φόροι) δημιουργοῦν.

Μαραμῆς Εὐθύμης

(Visited 44 times, 1 visits today)
Leave a Reply