Ἐπὶ τέλους ἡ …Ἄνοιξις!

Ἐπὶ τέλους ἡ ...Ἄνοιξις!Σήμερα ξεκινᾶ, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ἡ Ἄνοιξις. Τὸ Ἔαρ…
Σήμερα ἔχουμε τὴν ἐαρινὴ ἰσημερία. Τὴν ἴση χρονικὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτός.
(Καὶ δὲν εἶναι θρησκευτικὴ τοποθέτησις αὐτό… Εἶναι λογική!
)

Σήμερα, λόγως τῆς τροπῆς τῆς θέσεως τῆς Γῆς, μπαίνουμε οὐσιαστικῶς στὴν Ἄνοιξιν.
Σήμερα ἀντιλαμβανόμεθα ἤδη πὼς τὸ φῶς δυνάμωσε, τὰ χρώματα πλήθυναν καὶ ἡ ἡμέρα μεγάλωσε…
Σήμερα καλωσορίζουμε στὴν πραγματικότητα τὴν Ἄνοιξιν…

Εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἐτούτη ἡ Ἄνοιξις, νὰ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τῆς πορείας μας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν του Ἀνθρώπου.
Κι εὔχομαι νὰ εἴμαστε δυνατοί, σώφρονες, ἠθικοί, ἔντιμοι, ἀποφασισμένοι καὶ τελικῶς ἱκανοὶ νὰ ἐπανακτήσουμε τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθερία.
Τέλος εὔχομαι, στὸν βαθμὸ ποὺ μποροῦμε, νὰ ἀπολαύσουμε κάθε μας βῆμα, ἔως τὸ πέρας τῆς διαδρομῆς.
Μᾶς ἀξίζει καὶ τὸ δικαιούμεθα…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐπὶ τέλους ἡ …Ἄνοιξις!

Leave a Reply