Εὔζωνες στὴν Αὐστραλία

Εὔζωνες στὴν ΑὐστραλίαΠάντα ἰσχυρὴ ἡ ἑλληνικὴ παρουσία στὴν Αὐστραλία.

Εὔζωνες παρελαύνουν στὸ Brisbane.

εὔζωνας < εὖ + ζώννυμι = ὁ καλῶς ζωσμένος, ὁ ὁπλισμένος.
Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει «ζώννυσθαι» = ὁπλίζεσθαι

‘Evzone’ soldiers marching in Brisbane.
Soldiers in Greek national dress marching in Brisbane, ca. 1941, Pictures of Australia from 1941.

Χλόη

(Visited 48 times, 1 visits today)
Leave a Reply