Ἡ τέχνη ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνεται σήμερα ὁ Ἕλλην…

Ἡ τέχνη ὅπως τὴν ἐκλαμβάνει ὁ νεωτερικὸς «Ἕλληνας».Ἡ τέχνη ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνεται σήμερα ὁ Ἕλλην...1

Ἐπάνω ὁ «ἀποδεκτός» τοῖχος τοῦ «πολυτεχνείου».

Κάτω ὁ μὴ ἀποδεκτός…Ἡ τέχνη ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνεται σήμερα ὁ Ἕλλην...2

Ὄθων Δρακᾶτος

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply