Ἐὰν ΟΛΟΙ μας τολμούσαμε νὰ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ δικαίου…

Ἐὰν ΟΛΟΙ μας τολμούσαμε νὰ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ δικαίου..Ὁ κόσμος μας θὰ ἦταν πολὺ καλλίτερος.
Πάρα πολὺ καλλίτερος.

Κι ἐὰν ΔΕΝ ἀδιαφορούσαμε, γιὰ τὰ …«ἁπλᾶ», ἀλλὰ τὰ θεωρούσαμε σημαντικά, τότε ἐπίσης ἡ ἀνομία καὶ ἡ ἀφθαιρεσία θὰ ἦσαν ἄγνωστες, ἤ ἔςτᾦ, ἀκραῖες συμπεριφορές. Ὄχι τμῆμα τῆς καθημερινότητός μας.

Κι ἐὰν φροντίζαμε αὐτὲς τὶς μικρὲς λεπτομέρειες, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως κάνουν τὴν μεγάλη διαφορά, δὲν θὰ ἀναζητούσαμε σήμερα τρόπους διασώσεως…
Μά πῶς νά τούς βροῦμε ὅταν ἀκόμη ἑστιάζουμε στά μεγάλα καί χάνουμε τά μικρά, τά ὁποῖα καί κάνουν τήν μεγάλη διαφορά;

Φιλονόη

(Visited 38 times, 1 visits today)
Leave a Reply