Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)1

«…Οι εκκαθαριστές της Τραπέζης Ανατολής  απεμακρύνθησαν στις 23 Δεκεμβρίου 1936 από τον αντιπρόσωπο της Εθνικής Τραπέζης. Στις 28 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ΕΤΕ, συντάχθηκε ένας ισολογισμός εκκαθαρίσεως, προφανώς χωρίς την έγκριση των εκκαθαριστών. Τον Αύγουστο του 1938, δυόμιση χρόνια αργότερα, στα λογιστικά βιβλία της εκκαθαρίσεως που βρίσκονται στα χέρια της Εθνικής Τραπέζης, κάποιος προσέθεσε εγγραφές. Πραγματοποίησε αποσβέσεις και μεταφορές. Μα δεν είχε τελειώσει η εκκαθάριση; Και πώς απομακρύνθηκαν οι εκκαθαριστές, αφού εκτός της κύριας ιδιότητάς τους, ήταν ταυτόχρονα και οι αντιπρόσωποι του συνόλου των μετόχων της Τραπέζης Ανατολής;…»

Μια λογιστική απάτη απειλεί την ύπαρξη της Εθνικής Τράπεζας – VideoBlog Τράπεζας Ανατολής #5

Η Εθνική Τράπεζα επιμένει ότι η εκκαθάριση της Τραπέζης Ανατολής ολοκληρώθηκε κάποια στιγμή στο τέλος του 1936 και κατά συνέπεια οι κάτοχοι μετοχών της παλαιάς αυτής τραπέζης δεν θα έπρεπε να διεκδικούν οποιαδήποτε αποζημίωση για τις μετοχές της Τραπέζης Ανατολής.

Ακόμη και σήμερα, μετά από την εμφάνιση τόσων στοιχείων και την απουσία δημοσιευμένου Ισολογισμού Εκκαθαρίσεως της Τράπεζας Ανατολής, η Εθνική Τράπεζα αρνείται να παραδεχτεί το αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η εκκαθάριση την οποία ανέλαβε, παραγκωνίζοντας από την πρώτη στιγμή τους εκκαθαριστές, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Τις παραπάνω εισαγωγικές γραμμές, τις είχα γράψει στις 6 Νοεμβρίου 2013, όταν περιέγραφα την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για τη λήξη της εκκαθάρισης της Τράπεζας Ανατολής στον επίσημο Απολογισμό της Εθνικής Τράπεζας για το έτος 1936. Αντίθετα, η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει σήμερα πως ολοκλήρωσε την εκκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής μέσα στο 1936. Αλλά δεν υπάρχει μνεία στον επίσημο Απολογισμό, αλλά ούτε και στον Ισολογισμό της Εθνικής Τράπεζας, για κάποια λήξη εκκαθάρισης. Ούτε έγινε κάποια ενοποίηση οικονομικών στοιχείων. Ποτέ και από κανέναν. Αυτό και μόνο θα αρκούσε για να ντρέπονται κάποιοι στην Αιόλου.

 Το άρθρο που είχα γράψει τότε, είχε τίτλο «Ο επίσημος απολογισμός της Εθνικής Τραπέζης για το 1936 δεν περιέχει κάποια λήξη εκκαθαρίσεως της Τραπέζης Ανατολής!». Τα στοιχεία του συγκεκριμένου άρθρου έχουν συμπεριληφθεί στο επεισόδιο του video blog αυτής της εβδομάδας. Όμως, πώς μπορεί κάτι τόσο απλό, όσο μια λογιστική εγγραφή, να απειλεί την ύπαρξη μιας μεγάλης τράπεζας και να την φέρνει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση;

 

Τα στοιχεία που αναλύουμε σε αυτό το βίντεο είναι ξεκάθαρα. Για πρώτη φορά, παρουσιάζουμε μερικά φύλλα από τα λογιστικά βιβλία της Εκκαθαρίσεως της Τραπέζης Ανατολής. Σε αυτές τις σελίδες, φαίνονται εγγραφές στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της Εκκαθαρίσεως της Τραπέζης Ανατολής. Οι σελίδες περιλαμβάνουν εγγραφές το 1937 και το 1938. Την ίδια στιγμή, η Εθνική Τράπεζα ακόμη υποστηρίζει ότι η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε το 1936 και μάλιστα πως εκείνη την εποχή συνέταξε κάποιας μορφής συγκεντρωτικό ισολογισμό εκκαθαρίσεως, που κανείς δεν έχει υπογράψει και κανείς δεν μπορεί να εμφανίσει.

Οι εκκαθαριστές της Τραπέζης Ανατολής  απεμακρύνθησαν στις 23 Δεκεμβρίου 1936 από τον αντιπρόσωπο της Εθνικής Τραπέζης. Στις 28 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ΕΤΕ, συντάχθηκε ένας ισολογισμός εκκαθαρίσεως, προφανώς χωρίς την έγκριση των εκκαθαριστών. Τον Αύγουστο του 1938, δυόμιση χρόνια αργότερα, στα λογιστικά βιβλία της εκκαθαρίσεως που βρίσκονται στα χέρια της Εθνικής Τραπέζης, κάποιος προσέθεσε εγγραφές. Πραγματοποίησε αποσβέσεις και μεταφορές. Μα δεν είχε τελειώσει η εκκαθάριση; Και πώς απομακρύνθηκαν οι εκκαθαριστές, αφού εκτός της κύριας ιδιότητάς τους, ήταν ταυτόχρονα και οι αντιπρόσωποι του συνόλου των μετόχων της Τραπέζης Ανατολής;

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)2

Απόσπασμα της Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της Τραπέζης Ανατολής υπό της Εθνικής Τραπέζης με το οποίο αποκαλύπτεται ότι οι εκκαθαριστές της πρώτης, εκπροσωπούσαν το σύνολο των κομιστών μετοχών της Τραπέζης Ανατολής και θα έπρεπε να συνομολογούν κάθε πράξη που αφορούσε στην εκκαθάριση!

Η προσωπική μου γνώμη, για τον λόγο που έγινε κάτι τόσο εξόφθαλμα παράνομο, έχει αποκρυσταλλωθεί στην σκέψη μου μετά από χρόνια ερευνών. Η Εθνική Τράπεζα δεν ενοποίησε ποτέ τα οικονομικά στοιχεία των δύο τραπεζών. Σε έγγραφα της Εθνικής Τραπέζης φαίνεται πως μεταφέρθηκαν οι λογαριασμοί εκκαθαρίσεως της Τραπέζης Ανατολής στους εκκρεμείς λογαριασμούς της Εθνικής Τραπέζης και από εκεί εξαφανίστηκαν. Κάποια ποσά, δίχως να περάσουν από την εκκαθάριση της Τραπέζης Ανατολής, πέρασαν παράτυπα στο ενεργητικό της Εθνικής Τραπέζης (βλ. Μεταβιβάσεις απαιτήσεων προς την ΕΤΕ μετά την υποτιθέμενη εκκαθάριση της Τράπεζας Ανατολής). Και μετά σιωπή…

Στην πραγματικότητα, η ρευστοποίηση της περιουσίας της Τραπέζης Ανατολής δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Λόγω του γεγονότος αυτού, οι λογιστές δεν μπορούσαν με νόμιμο τρόπο να περάσουν εύκολα τις μη εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Τραπέζης Ανατολής, μέσα στα οικονομικά στοιχειά της Εθνικής Τραπέζης. Αυτό που έκαναν, ήταν να περνούν μετά το 1936 και για κάποιο διάστημα, όποια περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης τραπέζης ρευστοποιούσαν, μέσα από τα λογιστικά βιβλία της εκκαθαρίσεως, αφού δεν σκόπευαν να τα δείξουν σε οποιονδήποτε για πολλά χρόνια. Μέχρι σήμερα.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η Εθνική Τράπεζα πιάστηκε με το δάκτυλο στο μέλι και το βάζο δεν της ανήκει!

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)4

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)11

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)5

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)7

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)6

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)8

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)9

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ΔΕΝ εἶναι ἑλληνική! (5)10

 
(Visited 95 times, 1 visits today)
Leave a Reply