Κώστας Κοβάνης.

Κώστας Κοβάνης.REQUIEM

Εἴχαμε ἐπὶ χρόνια συνεργαστεῖ στὰ «Πολιτικά Θέματα» τοῦ Κώστα Κύρκου.
Δεθήκαμε μὲ ἰσχυρὴ φιλία. Ἰσχνὸς τό δέμας ἀλλὰ μεγάλη ψυχή. Πέννα γερή καί ἀνυπότακτη.
Ὑπηρέτησε τὸν πεζὸ καὶ τὸν ποιητικὸ λόγο. Ἀλλὰ δὲν ἀρνήθηκε καὶ τὴν ἀρθογραφία.
Προτοῦ τὸν γνωρίσω ἀπὸ κοντά, τὸν γνώρισα ἀναγνωστικά.
Ἀπὸ τὸ 1955, ἄν θυμᾶμαι. Στίχος μεστός, λόγος στιβαρός.

Ὁ Κώστας ἦταν ἀριστερός. Βασανισμένος ἀριστερός. Ἀλλὰ σκεπτόμενος ἀριστερός. Μὲ ἐλεύθερη σκέψη.
Αὐτὸ τοῦ κόστισε ἀκριβά.
Ἡ «ἰντελιγκέντσια» τῆς Ἀριστερᾶς ἀπὸ τὴν προδικτατορικὴ ἐποχὴ τὸν πολέμησε σκληρά. Τὸν ἀπέκλεισε ἀπὸ τὰ ἔντυπά της. Πολυδιαφημισμένοι καὶ πολυυμνημένοι ποιητὲς δέν ὕψωσαν ἀνάστημα· ὁ μικρόσωμος Κώστας ὕψωσε τὸ δικό του στὸν ἐξαπλούμενο καὶ στὴν χώρα μας Ζντανοφισμό.

Ἔμαθα πρόσφατα ὅτι ὁ Κώστας ἔφυγε. Πάντως ἐγὼ τὸν ἔχω κοντά μου. Στὰ βιβλία ποὺ ἔχω πλάι στὸ κρεβάτι μου εἶναι καὶ τὰ δικά του. Δὲν θὰ δημοσιεύσω τὰ τελευταῖα ἄρθρα ποὺ μοῦ ἔστειλε. Εἶναι vox de profundis.
Οἱ διωκόμενοι κάποτε ἀριστεροὶ συγγραφεῖς, ἔδιωχναν ὅποιον δὲν ἤθελε νὰ συνταχθῇ στὴν δική τους κομματικὴ γραμμή. Ὁ Κώστας τά γράφει ὅλα. Μὲ ὀνόματα.

Ὁ Κώστας ἦταν Βοιωτός. Στὸν στρατὸ ἕνας λοχαγὸς τὸν πείραζε, λέγοντάς του τάχα συνωμοτικά, «Τσί μπίν» (=Τί κάνεις;).
Κι ὁ Κώστας, ὅπως γράφει σ’ ἕνα διήγημά του, ἀπαντοῦσε, παρὰ τὸ βάρος τῶν ἀγγαρειῶν ποὺ σήκωνε ὡς ἀριστερός: «Μίρ» (=καλά).

Ὅταν συναντηθήκαμε πρὸ ἐτῶν, τοῦ εἶπα πειρακτικά:
– Τσί μπίν;
Κι ὁ Κώστας:
– Μίρ, ὀρὲ μπίρομ…

Κώστα, λεβέντη, ἔστω κι ἀργὰ σὲ χαιρετῶ.
Ἔκανες πολλὰ γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ σκεπτόμαστε ἐλεύθερα.
Νὰ σκεπτόμαστε μαχητικά, ἔστω κι ἄν βαλλόμεθα ὕπουλα καὶ συστηματικά.

Σαράντος Καργκάκος

φωτογραφία

(Visited 154 times, 1 visits today)
One thought on “Κώστας Κοβάνης.

Leave a Reply