Πρῶτα νὰ ἀγαπᾶμε καὶ μετὰ νά…

Πρῶτα νὰ ἀγαπᾶμε καὶ μετὰ νά...Ὅταν δὲν ἀγαπᾶμε ἡ ζωὴ κάθε ἡμέρα μας προσπερνᾶ…
Ὅταν δὲν ἀγαπᾶμε χάνουμε τὸν προσανατολισμό μας…
Χρειάζεται πρώτα νὰ ἀγαπᾶμε καὶ μετὰ νὰ σκεφτόμαστε…
Πρώτα νὰ ἀγαπᾶμε καὶ μετὰ νὰ κυττάζουμε…
Πρώτα νὰ ἀγαπᾶμε καὶ μετὰ νὰ μπαίνουμε στὴν δράση…
Πρώτα νὰ ἀγαπὰμε καὶ μετὰ νὰ μιλᾶμε…

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply