Κι ἄν ἡ πτώχευσίς μας εἶναι ἡ μόνη σωτηρία μας;

Κι ἄν ἡ πτώχευσίς μας εἶναι ἡ μόνη σωτηρία μας;ὅταν βλέπεις μέσα στὴν γερμανικὴ βουλὴ μερικὲς δεκάδες τσογλάνια νὰ γελοῦν εἰς βάρος τῆς Πατρίδος μας, νὰ μᾶς καθυβρίζουν χιτλεράκια ποὺ μέχρι ἐχθὲς πλένονταν μὲ σαπούνια ἀνθρωπίνου λίπους,  νὰ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο τὸ δάκτυλο ἕνας σακάτης παλιόπουστας ἀπατεῶνας, μιὰ ἀγ@μητη ἀνατολικογερμανίδα ψ@λοῦ καὶ μερικὲς φυλλάδες παπαγαλάκια τοῦ παγκοσμίου οἰκονομικοῦ συστήματος, ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχῃ μείνει τίποτα ἄλλο νὰ χάσουμε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐξαθλίωσή μας καὶ τὴν ὑπερηφάνια μας…
ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχῃ κάποιος «ἐκπρόσωπος» τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίζῃ γιὰ ἐμᾶς καὶ τὴν τιμή μας….
ἀναρωτιέμαι ἂν ἔχουμε ἔστω ἔναν λόγο νὰ εἴμαστε μέσα σὲ μιὰ μαφιόζικη φατρία, ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς σὲ λίγο θὰ μᾶς καταπιῆ…
ἀναρωτιέμαι ἂν ἡ πτώχευσίς μας εἶναι ἡ μόνη σωτηρία μας…
καί,
ἡ ἔξοδός μας ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴ μαφία ἡ ἀναγέννησις τοῦ Ἔθνους…
ἀναρωτιέμαι,
ἂν ἡ διαχείρισις τῆς φτώχειας μας, εἶναι ἡ (μόνη) ἀφορμὴ νὰ ἐνωθοῦν οἱ Ἕλληνες κάτω ἀπὸ τὴν καταστάση μιᾶς ἐκτάκτου ἀνάγκης… πόλεμο ἔχουμε!
so… fuck europe

Καφετζόπουλος Χάρης

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Leave a Reply