Μία συνταγὴ γιὰ νὰ γίνουμε …πλούσιοι!!!

Μία συνταγὴ γιὰ νὰ γίνουμε ...πλούσιοι!!!Μιὰ συνταγή γιὰ νὰ γίνουμε πλούσιοι:
νὰ βγάλουμε μαύρη ἐλιὰ στὸ πρόσωπο, νὰ γίνουμε… μαυρομάγουλοι.

Ὁ Μελάμπους, συγγραφέας τοῦ Β΄ π.Χ. αἰώνα, στὸ σύγγραμμά του «Περὶ ἐλαιῶν τοῦ σώματος μαντικὴ πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα» γράφει: «Ἐὰν ἐστὶν ἐλαία εἰς τὸ μάγουλον τοῦ ἀνδρός, πλούσιος γένηται».

Δὲν ξεκαθαρίζει ὅμως ὁ Μελάμπους ἄν ὁ πλοῦτος τῶν μαυρομάγουλων πολιτικῶν θὰ εἶναι καὶ πλοῦτος τῶν πολιτῶν.

Σαράντος Καργάκος

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply