Γιὰ νὰ ὑπάρχῃ δράσις…

Γιὰ νὰ ὑπάρχῃ δράσις...Χωρὶς δράση δὲν ὑπάρχει ἐμπειρία
χωρὶς ἐμπειρία δὲν ὑπάρχει μνήμη
χωρὶς μνήμη δὲν ὑπάρχει ἐπιθυμία
καὶ χωρὶς ἐπιθυμία δὲν ὑπάρχει δράσις…

Γιώτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply