Πρόσκαιρες, εὐχάριστες λύσεις…

Πρόσκαιρες, εὐχάριστες λύσεις...

Σωστὸς οἰκονομολόγος, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀντιλαμβάνεται πὼς οἱ πρόσκαιρες «εὐχάριστες» λύσεις, θὰ ἐπιφέρουν πολλαπλὰ μακροχρόνια προβλήματα, ἀπὸ ὅ,τι οἱ πρόσκαιρες «δυσάρεστες» (λύσεις).
Frederic Bastiat – 1850

Θὰ τολμήσω νὰ ἐκτιμήσῳ, πὼς ἤδη βρισκόμαστε στὴν μακροχρόνια περίοδο τῶν πολλαπλῶν προβλημάτων ποὺ προκαλέσαν οἱ πρόσκαιρες εὐχάριστες λύσεις.
Καὶ μιλῶ γιὰ τὴν γενικὴ εἰκόνα τῆς Ε.Ε.

Τὸ κακὸποὺ ἔχει προκαλέσει τὸ εὐρῶ, εἶναι μὴ ἀναστρέψιμο. Τὸ μόνο που θὰ συμβαίνη πλέον, μέχρι τὴν κατάρρευση, θὰ εἶναι νέες πρόσκαιρες «εὐχάριστες» λύσεις (τύπου ποσοτικῆς χαλαρώσεως).

ΥΓ Οἱ παλαιοὶ φιλελεύθεροι διανοητές, εἶναι ντεμοντὲ γιὰ τοὺς «μάγους» τῶν οἰκονομικῶν σχεδιασμῶν – παρεμβάσεων. Ὡς ἐκ τούτου, θὰ «ἀπολαύσουμε τὴν παραστάση ἔως τὸ τέλος».

Εὐθύμης Μαραμῆς

φωτογραφία

(Visited 28 times, 1 visits today)
Leave a Reply